Мијат Дамјановић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Мијат Дамјановић, рођен 1941. године, професионалну каријеру започео је у Институту друштвених наука 1966. године, у Центру за истраживање јавног мњења, у којем је и остао до 1974.

У звању доцента 1977. године био је ангажован на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, а потом и 1987. у звању редовног професора. Био је и шеф Катедре за политикологију и декан, да би по добијању звања професора емеритуса био ангажован на Факултету за државну управу и администрацију Мегатренд Универзитета.

Био је помоћник директора Института за политичке студије и координатор научно-истраживачког сектора, управник Центра за правна истраживања Института друштвених наука, председник Удружења за политичке науке Србије, оснивач више невладиних организација – Магна Агенда, ПАЛГО центар, иницијални координатор НАЛЕД-а, представник Србије у регионалној школи за реформу јавне администрације УНДП, координатор конзорцијума ТЕМПУС програма „Унапређивање студија јавне управе у Србији“.

Објавио је 14 књига као аутор и издавач, и преко 150 чланака у домаћим и међународним часописима. Учествовао је у бројним домаћим и међународним истраживачким пројектима и бавио се консултантским радом.

Радио је на изради, промоцији и евалуацији многих законских модела из ресора неколико министарстава Владе Републике Србије. Био је предавач на већем броју домаћих и страних универзитета, и учесник многих научних скупова, конференција, семинара.

Био је научни сарадник Извршног комитета Светске асоцијације за политичке науке, саветник у Савету Европе, у Одбору за прекограничну сарадњу централне и источне Европе, независни експерт у Конгресу за регионалну и локалну власт Савета Европе за примену европске Повеље о локалној самоуправи, члан радне групе за унапређивање јавне управе у земљама Медитерана, под покровитељством УНДЕСА.

Унесите појам претраге
Skip to content