Јован Базић

Година стицања највишег степена стручне спреме

2002. година докторат, Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Председик Управног одбора ИДН

Публикације

Докторска дисертација: “Политичке концепције решавања српског националног питања”, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Катедра за политичку теорију, социологију и методологију, 2002.

Магистарска теза: “Класно и национално у југословенској теорији о социјализму”, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, смер: Политичка социологија, 1995.

Дипломирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, Друштвено-политички смер, 1983.

Области научног интересовањa

 • Друштвени аспекти образовања
 • Друштвене промене
 • Социјални идентитети
 • Међунационални односи на постјугословенском простору и на Балкану

Педагошко искуство

 • Запослен на Учитељском факултету Универзитета у Приштини-Косовска Митровица
 • Ангажован у настави докторских студија на Филозофском факултету Универзитета у Приштини-Косовска Митровица

Чланство у професионалним организацијама

 • Српско социолошко друштво
 • Међународна асоцијација политиколога International Political Science Association – 1590 Docteur-Penfield, Montréal (Québec) H3G 1C5 Canada

Референце

Монографије
 • Базић Јован: Друштвени аспекти образовања, Институт за политичке студије, Београд; Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић, Лепосавић, 2012.
 • Базић Јован: Српско питање – Политичке концепције решавања српског националног питања, Службени лист Србије и Црне Горе, Београд; Институт за политичке студије, Београд, 2003.
Уџбеници
 • Базић Јован, Пешић Михаило: Социологија, Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић, Лепосавић, 2012.
 • Пешић Михаило, Базић Јован: Социологија, Факултет за финансијски менаџмент и осигурање, Факултет за пословну информатику, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент; Београд, 2004.
Чланци

Око 80 радова који су објављени у научним часописима и другим публикацијама у земљи и иностранству.

Остало

Учествовао је у различитим научно-истраживачким пројектима, редакцијама и научним одборима часописа и зборника радова, рецензијама и научним скуповима.

Унесите појам претраге
Skip to content