Милош Мацура

Година стицања највишег степена стручне спреме

Милош Мацура (1916–2005) дипломирао je на Правном факултету Универзитета у Београду 1938. године, a докторирао је 1956. на Економском факултету истог универзитета. Од 1947. био je директор Статистичког уреда HP Србије, a од 1954. до 1960. заменик директора Савезног завода за статистику. Tоком 1960. боравио је у Индији као стручњак Уједињених нација, а потом и у Етиопији.

У Институту друштвених наука је радио од 1961. до 1963. године. У Институту је 1962. године основао Центар за демографска истраживања за чијег je управника изабран исте године. Средином 1963. именован je за директора Савезног завода за статистику. Од 1966. до 1972. године био је директор Одељења за становништво при Организацији уједињених нација.

За редовног професора универзитета изабран je 1958. године; предавао je демографију на Филозофском факултету Универзитета у Београду (1958–1966). Такође, предавао је и на универзитетима у Загребу и Скопљу. Од 1972. до 1974. предавао je пo позиву економику становништва на Универзитету у Лувену.

За дописног члана Срспке академије наука изабран је 1974., за редовног 1981. године. Био је секретар Одељења друштвених наука од 1985. до 1989. године и члан Председништва САНУ-а од 1989. до 1994. године. Руководио је Одбором за проучавање становништва, Међуодељењским подбором за проучавање људских права и националних мањина, Комисијом за проучавање живота и обичаја Рома.

За члана кореспондента Француске академије моралних и политичких наука изабран je 1968., a за почасног члана Краљевског статистичког друштва у Лондону 1974. године. Био је председник Међународног статистичког института (1975–1977), члан савета Међународне уније за научно истраживање становништва (1973–1977), председник Међународног комитета за информације и документацију у области друштвених наука (1975–1977).

Одабрани радови

  • Економски састав становништва, 1953.
  • Становништво и радна снага као чиниоци привредног развоја Југославије, 1958.
  • Прилози теорији и политици становништва: избор чланака и расправа, 1974.
  • Насеља и становништво области Бранковића 1455. године, 2001.
  • Становништво, Становништво и развој, Радна снага и становништво, 1997.
Унесите појам претраге
Skip to content