Невен Цветићанин


Виши научни сарадник


e-mail: 
ncveticanin@idn.org.rs
nevencveticanin@gmail.com


2009/2010. постдокторске студије у Великој Британији, на универзитету у Стирлингу, са додатним активностима на универзитетима у Оксфорду и Единбургу 

2007. одбранио докторску тезу на катедри за политичку социологију Факултета политичких наука у Београду

2003. магистрирао на катедри за историју филозофије на Филозофском факултету у Београду 

1999. дипломирао на групи за филозофију Филозофског факутета у Београд


Библиографија


Интересовања:

  • Међународни односи
  • Геополитика
  • Филозофија/социологија политике
  • Филозофија/социологија историје

Биографија:

Др Невен Цветићанин је дипломирао 1999. године на Филозофском факултету у Београду, на групи за филозофију, као студент генерације са просечном оценом 9,69. Прве научне радове објављује у престижним домаћим научним часописима још за време студирања. Специјалистичке курсеве „Европских студија“ и „Студија културе и рода“ завршио је 2001. и 2002. године на Алтернативној академској образовној мрежи у Београду (ААОМ). Магистрирао је 2003. године на катедри за Историју филозофије и Политичку филозофију Филозофског Факултета у Београду са темом из савремене политичке филозофије са насловом „Практична филозофија Карла Шмита“ (на иницијативу чланова комисије магистарска теза је одликована оценом summa cum laude). Докторску дисертацију под насловом „Грађанско и антиграђанско схватање политике – однос деснице, центра и левице у политичком пољу Европе“ одбранио је 2007. г. на Факултету политичких наука у Београду на катедри за Политичку социологију. Постдокторске студије из области историје и политике завршио је у сезони 2009/2010. у Великој Британији на Универзитету у Стирлингу са додатним активностима на Универзитетима у Единбургу и Оксфорду, са завршном тезом под насловом „Dialectic of political mechanics“. Усавршавао са и на универзитету Чангша у Народној Републици Кини. 

Др Невен Цветићанин је стално запослен у Институту друштвених наука у Београду као виши научни сарадник. Од 2012-2014. године је био народни посланик у Народној скупштини Републике Србије и члан скупштинских Одбора за просвету, науку и технолошки развој, Одбора за уставна питања и законодавство и скупштинског Одбора за спољње послове.

Др Невен Цветићанин је самостални аутор пет научних монографија; Европска десница између мача и закона, Епоха с оне стране левице и деснице, Политичка механика и вештина државништва, Државништво модерног доба и Слепе улице историје; елита, (дис)континуитет и легитимитет, као и збирке есеја Реквијем револуцији, есеји 2000-2010, и преко 80 стручних и научних радова који су објављени у домаћим и међународним научним часописима и зборницима. Учествовао је на бројним домаћим и међународним семинарима, летњим школама, конференцијама и округлим столовима, у организацији различитих академских и политичких институција из Србије и света. Повремени је колумниста различитих дневних и недељних новина, као и стручни коментатор-аналитичар актуелних друштвених догађаја за више писаних и електронских медија.

Течно говори, чита и пише на енглеском језику. Служи се немачким језиком.


Чланство у професионалним организацијама:

  • Форум за стратешке студије (ФОРСТ)

Изабране публикације:

  • Европска десница између мача и закона, Филип Вишњић, Београд, 2004.
  • Епоха с оне стране левице и деснице, Службени Гласник, Институт друштвених наука, Београд, 2008.
  • Политичка механика и вештина државништва, Институт друштвених наука, Архипелаг, Београд, 2016.
  • Државништво модерног доба, Архипелаг, Институт друштвених наука, Београд, 2016.
  • Слепе улице историје; Елита, дисконтинуитет и легитимитет, Архипелаг, Институт друштвених наука, Београд, 2018.

Назад на страну Управа