Милан Благојевић


Истраживач приправник


e-mail: 
m.blagoevich@gmail.com


Образовање:

Уписане докторске академске студије, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2020.

Мастер политиколог, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2018.

Дипломирани политиколог за међународне послове, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 2015.


Области научног интересовањa:

  • Мека моћ држава
  • Политичке идеологије и идеолошки конфликти
  • Политичка демографија
  • Геополитички и социоекономски односи на Западном Балкану

Биографија:

Рођен 1991. године у Пожаревцу, где завршава Пожаревачку гимназију 2010. године. Диплому политиколога за међународне послове стиче 2015. године на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, а три године касније и звање мастер политикога на модулу ”Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике”. Од 2020. године је као добитник ОЕБС докторске стипендије уписан као студент докторских академских студија на програму ”Међународне и европске студије” на матичном факултету. Учесник је неколико међународних научних конференција и до сада има неколико објављених радова фокусираних на различите аспекте политике САД, Русије и Пољске.


Нaјважније публикације:

  • Благојевић, Милан. (2012). „Олигарси у руској политици“, у: Гласник за друштвене науке, бр. 4, Алфа БК Универзитет, стр. 217–228.
  • Благојевић, Милан. (2012). „Олигарси у руској политици“, у: Гласник за друштвене науке, бр. 4, Алфа БК Универзитет, стр. 217–228. (http://www.idn.org.rs/biblioteka/2018-01-10-religija-u-savremenom-drustvu.pdf).
  • Благојевић, Милан. (18.9.2019). „Kapitalizam – ‘bolesnik koji umire’ već dva i po veka?“ („Капитализам – ‘болесник који умире’ већ два и по века?“), Центар за антиауторитарне студије (https://www.caas.rs/kapitalizam-bolesnik-koji-umire-vec-dva-po-veka/). (један од 3 победника конкурса за најбољи студентски есеј у оквиру пројекта Академија политичке филозофије реализованог у партнерству са Fridrih Naumann Фондацијом за слободу).
  • Цветићанин, Невен.; Благојевић, Милан. (2019). „Унутрашњи конфликти и спољна политика САД између интервенционизма и изолационизма“, у: Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 3/2019, год 26, вол. 65, стр. 43–62 (https://doi.org/10.22182/spm.6532019.2).
  • Цветићанин, Невен.; Благојевић, Милан. (2019). „Унутрашњи конфликти и спољна политика САД између интервенционизма и изолационизма“, у: Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, број 3/2019, год 26, вол. 65, стр. 43–62 (https://www.idn.org.rs/biblioteka/Different_Forms_of_Religiosity_sajt.pdf).

Назад на страну Истраживачи