Маријана Максимовић


Научна сарадница


e-mail: mmaksimovic@idn.org.rs


Доктор економских наука, докторирала на Економском факултету Универзитета у Београду 2003.

Магистар економских наука, магистрирала на Економском факултету Универзитета у Новом Саду 1998.

Дипломирани економиста, дипломирала на Економском факултету Универзитета у Новом Саду 1994.


Интересовања:

  • Управљање људским ресурсима у међународном пословању
  • Глобализација, евроинтеграције, питања везана за тржиште рада и економски развој 

Биографија:

Од 2007. Запослена у Центру за економска истраживања при Институту друштвених наука, у Београду. Члан је пројектног тима на пројекту „Моделирање развоја и интеграције Србије у светске токове у светлу економских, друштвених и политичких гибања„ које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

На пројектима Института истражује управљање људским ресурсима, управљање људским ресурсима у међународном контексту, тржиште рада и запосленост, радне односе у капитализму, глобализацију, економски развој, евроинтеграције

Учествовала је на на скуповима у земљи и иностранству, научним округлим столовима и активно објављује радове у домаћим и међународним часописима. 


Чланство у професионалним организацијама:

  • Научно друшво економиста Србије
  • Савез економиста Београда

Изабране публикације:

  • Максимовић, М. 2004. Управљање људским ресурсима у међународном пословању, ИЕН, Београд
  • Максимовић, М. 2014. Филозофија рада и управљања у Јапану, Институт друштвених наука, Београд
  • Максимовић, М. 2017. „Међунродни менаџмент људских ресурса и потражња за талентима“, у: Србија и свет – изазови и искушења, Уредник Грк, С, Институт друштвених наука, Београд, с.103-122.

Назад на страну Центар за економска истраживања