Јован Базић


Редовни професор


e-mail: 
jovan.bazic@pr.ac.rs


Докторска дисертација: “Политичке концепције решавања српског националног питања”, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Катедра за политичку теорију, социологију и методологију, 2002.

Магистарска теза: “Класно и национално у југословенској теорији о социјализму”, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, смер: Политичка социологија, 1995.

Дипломирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, Друштвено-политички смер, 1983.


Интересовања:

 • Друштвени аспекти образовања
 • Друштвене промене
 • Социјални идентитети
 • Међунационални односи на постјугословенском простору и на Балкану

Укратко о вама, чиме се бавите:

 • Запослен на Учитељском факултету Универзитета у Приштини-Косовска Митровица
 • Ангажован у настави докторских студија на Филозофском факултету Универзитета у Приштини-Косовска Митровица

Чланство у професионалним организацијама:

 • Српско социолошко друштво
 • Међународна асоцијација политиколога International Political Science Association – 1590 Docteur-Penfield, Montréal /Québec/ H3G 1C5 Canada

Референце:

1) Монографије:

 • Базић Јован: Друштвени аспекти образовања, Институт за политичке студије, Београд; Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић, Лепосавић, 2012. ISBN: 978-86-7419-243-6
 • Базић Јован: Српско питање – Политичке концепције решавања српског националног питања, Јавно предузеће Службени лист Србије и Црне Горе, Београд; Институт за политичке студије, Београд, 2003. ISBN: 86-355-0586-7

2) Уџбеници:

 • Базић Јован, Пешић Михаило: Социологија, Учитељски факултет у Призрену-Лепосавић, Лепосавић, 2012. ISBN: 978-86-84143-22-0
 • Пешић Михаило, Базић Јован: Социологија, Факултет за финансијски менаџмент и осигурање, Факултет за пословну информатику, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент; Београд, 2004. ISBN: 86-85305-01-2

3) Чланци:

Око 80 радова који су објављени у научним часописима и другим публикацијама у земљи и иностранству.

4) Остало:

Учествовао је у различитим научно-истраживачким пројектима, редакцијама и научним одборима часописа и зборника радова, рецензијама и научним скуповима.


Назад на страну Управа