Ивана Остојић


Научна сарадница


e-mail: 
iostojic@idn.org.rs
ivanaostojic27@yahoo.com


Библиографија


Докторске студије, Економски факултет, Универзитет у Београду – у току

Мастер економиста, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2011.

Дипломирани економиста, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2009.


Интересовања:

  • Банкарство и финансије
  • Финансијска тржишта
  • Финансијска стабилност

Биографија:

Основно интересовање Иване Остојић јесте стабилност финансијског система Србије. Предмет њеног истраживања се везује за актуелне теме из области банкарства и финансија, као и за анализу финансијских тржишта. Ивана Остојић је студент докторских студија и тренутно ради на припреми докторске дисертације која ће се односити на утврђивање начина за постизање стабилности финансијског система Србије у условима светске економске кризе. Узимјући у обзир значај постизања стабилности финансијског система, акценат у истраживању се базира на контроли финансијских институција, јачању менаџмента у финансијском сектору, управљању ризицима, креирању нове регулативе финансијског система, као и његово координирање са фискалном и монетарном политиком. Објављује радове на тему финансијских тржишта, финансијских деривата, могућности заштите банака и компанија од девизног ризика, анализе банкарског сектора Србије, економског развоја.


Чланство у професионалним организацијама:

  • SEMA, Serbian Marketing Assosiation

Изабране публикације:

  • „Могућност коришћења валутних форварда и свопова у банкама и компанијама у функцији заштите од девизног ризика“, зборник радова Помераћемо границе, Институт друштвених наука, Београд, стр. 45-60, 2012.
  • „Утицај избора режима девизног курса на сувереност у погледу вођења националне монетарне политике”, зборник радова (Анти)Либерализам и економија, Центар за економска истраживања, Институт друштвених наука, Београд, стр. 368-378, 2014.
  • „Развој, реформе и перформансе банкарског сектора Србије“, зборник радова Националне економије у условима глобализације, Економски факултет Пале, Универзитет у Источном Сарајеву, 2015.

Назад на страну Центар за економска истраживања