Хајрија Мујовић


Научна саветница

Руководилац пројекта


e-mail: 
hmujovic@idn.org.rs
mujovicha@sbb.rs


Библиографија


Образовање:

2001. Доктор правних наука, Правни факултет Универзитета у Београду, дисертација: “Одговорност за штету због нежељеног рођења (wrongful birth) и због несрећног живота (wrongful life) – Упоредноправни приказ.”

1989. Магистар правних наука, Правни факултет Универзитета у Београду, теза: “Правна дејства предуговора”

1983. Дипломирани правник, Правни факултет Универзитета у Београду


Интересовањa:

 • Базична грана истраживања: медицинско право 
 • Специјалности: права пацијената, права лекара, општи део медицинског права, грађанска одговорност у медицини, репродуктивно здравље и репродуктивна права, фармацеутско право, биоетика и право, здравствено право, облигационо право 

Биографија:

Афирмисанa kao руководилац научног тима који је почео 1990-их година у оквиру истраживачког рада у ИДН да се континуирано бави питањима развоја теорије и праксе медицинског права у Србији, по угледу на упоредно право и истраживања на том пољу у Европи и свету ; носилац је награде за рад на фундаменталним пројектима додељене од стране МНТР Србије; аутор једне од првих докторских дисертација из медицинског права, одбрањене 2001. године на Правном факултету у Београду; руководилац првог правног пројекта у Србији из области људских права и здравља – “Пацијентова права у систему здравства, Србија и Европске перспективе” (2005-2010); један од оснивача и дугогодишњи генерални секретар ЈУМП-а (Југословенског удружења за медицинско право / касније Србије УМПС), као и потпредседница Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије (СУПРАМ); вишегодишњи делегат Србије на конгресима Светског удружења за Медицинско право (WAML); члан Етичког одбора Србије до 2014.године; рецензент бројних радова у оквиру рада Уређивачког одбора Копаоничке школе природног права; дала допринос програмима и извођењу Континуиране медицинске едукације; остварила сарадњу у раду законодавних тела у области здравствених прописа, као и сарадњу у настави медицинског права на правним факултетима у Србији и региону, где предаје као гостујући професор; ментор је на мастер и докторским студијама медицине и права; доказала се у организаторским способностима и међународној научној сарадњи.


Чланство у професионалним организацијама:

 • 2012- садашњост Потпредседник СУПРАМ удружења правника за медицинско и здравствено право Србије
 • 2001 – садашњост Члан Удружења правника Србије (Копаоничка школа природног права)
 • 2000 – садашњост Делегат при Светском удружењу за медицинско право (WAML)
 • 2011 – садашњост Члан УНЕСКО Секције за биоетику у Србији (Chair in Bioethics, RS Unit)
 • 2009 – садашњост Члан Националног комитета за биоетику при САНУ 

Репрезентативне публикације:

 • (2015) Human Rights in Patient Care – Serbia (Chapters 6,7), коауторство са В.Бјеговић Микановић и др., уред. В.Бјеговић Микановић, Ј.Шантрић, J.Overal, Medical School, University of Belgrade, стр. 413. http://health-rights.org/index.php/practitionerguides
 • (2015)”Лична права у области генетске дијагностике – Новине у законодавству Србије”, у: Весна Казазић (уред.) Актуалности грађанског и трговачког законодавства и правне праксе, Правни факултет у Мостару, Неум, Мостар, Босна и Херцеговина, стр.439-452
 • (2008) Фармацеутско право – Право о лековима и штете од лекова, Номос , Институт друштвених наука, Београд
 • (2002) Нежељено рођење детета као случај штете и одговорност лекара, Номос, Београд

Назад на страну Управа