Vesna Lukić


Principal Research Fellow


e-mail: vlukic@idn.org.rs


Bibliography


Education: PhD in Demography, Faculty of Geography, University of Belgrade, 2008

MA in Demography, Faculty of Geography, University of Belgrade, 2003

BA in Geography, Faculty of Geography, University of Belgrade, 1997


Scientific interests:

  • Спољне и унутрашње миграције становништва (присилне миграције, нерегуларне миграције, имигрантско предузетништво, родни аспект миграција, миграције и старење, миграције и информационо-комуникационе технологије, миграције и развојни диспаритети)
  • Интеграција имиграната и политике интеграције имиграната
  • Commuting

Biography:

У досадашњем раду др Весна Лукић бавила се питањем спољних и унутрашњих миграција, њихових узрока и последица, дејства структурних и личних фактора у миграционом процесу, као и међусобним односом различитих облика мобилности становништва. Расветљавајући различите миграционе обрасце са аспекта социо-демографске структуре миграната, мреже насеља и просторних диспаритета у развоју разматра и старосни и родни аспект као релевантан оквир миграционих кретања. Посебну пажњу посветила је проучавању присилних миграција. Интеграција имиграната и имиграционе политике такође су у фокусу њеног истраживачког рада.

She has published a large number of scientific papers in this field of expertise in the relevant international and national journals.


Membership:

  • Committee for Population Studies - Department of Social Studies of the Serbian Academy of Sciences and Arts
  • European Association for Population Studies (EAPS)
  • Association of Demographers of Serbia

https://www.researchgate.net/profile/Vesna_Lukic


Back to page Management