Mirko Miletić


Редовни професор


E-mail: nettler@ptt.rs 
Website: www.mirkomiletic.rs


Education:

Докторирао 2001. године на Факултету политичких наука дисертацијом Масовно комуницирање у Србији у последњој деценији XX века

Магистарске студије (1994-1997) окончао на истом факултету, одбранивши магистарску тезу Комуницирање у новим медијским условима

Дипломирао новинарство (просечна оцена 9,15) на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (1977-1981)


Research interests:

 • Комуникологија
 • Теорије јавног мнења
 • Савремени медијски системи
 • Комуникационе стратегије

Work history:

 • Професионални новинар (1981/1995)
 • Учитељски факултет, Јагодина (1995/2007)
 • Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд (2002/2007)
 • Академија лепих уметности, Београд (2004/2007)
 • Филозофски факултет, Косовска Митровица (2005/2006)
 • Факултет политичких наука, Београд (2006/2007)
 • Филозофски факултет, Нови Сад (2006/2010)
 • Филолошки факултет, Београд (2011/2013)
 • Факултет за културу и медије, Београд (2010 – …).

Избори у наставничка и сарадничка звања:

 • 1995: асистент-приправник, Учитељски факултет, Јагодина (Масовне комуникације);
 • 1997: асистент, Учитељски факултет, Јагодина (Масовне комуникације);
 • 2001: доцент, Учитељски факултет, Јагодина (Масовне комуникације, Филмска и телевизијска култура, Основекомуникологије);
 • 2004: доцент, Факултет политичких наука, Београд (Комуникологија);
 • 2007: ванредни професор,Филозофски факултет, Нови Сад (Комуникологија I и II, Менаџмент медија, Политички маркетинг, Медијски систем Србије, Односи с јавношћу);
 • 2012: редовни професор, Факултет за културу и медије, Београд (Комуникологија, Теорије јавног мнења – ОАС; Медијски систем Србије, Комуникационе стратегије – МАС; Теорије комуникације I и II – ДС).

Референце:

 • Објавио је књиге „Комуницирање у новим медијским условима” (1998), „Мас-медији у вртлогу промена” (2001), „Менаџмент медија” (2003), „Комуницирање, медији и друштво” (2005, 2006, 2008; коаутор М. Радојковић), „Ресетовање стварности” (2008), „Основе менаџмента медија” (2009), „Комуниколошки лексикон” (2012; коаутор Н. Милетић), „Структура и динамика медијског система Србије” (2014), „Господари социјализације” (2014) и мноштво научних и стручних чланака у домаћим и иностраним, класичним и електронским часописима.
 • Учествовао на 29 научних и стручних скупова.
 • Радови су му цитирани у 96 књига, часописа и зборника. 
 • Oд 2004. године члан уредништва и један од оснивача часописа „Култура полиса” (M51), а од 2013. године главни и одговорни уредник Годишњака Факултета за културу и медије „Комуникације, медији, култура” (М53). 
 • Уредник зборника Култура и друштвени развој I (научна конференција „Културна политика, уметничко стваралаштво и медијска пракса у функцији одрживог друштвеног развоја”, 2012) и Култура и друштвени развој II (научна конференција „Савремена уметничка пракса, медијска писменост, културни идентитет и друштвени развој”, 2014)
 • Рецензент је 15 монографија и уџбеника. 
 • На факултетима на којима је радио и на Факултету за културу и медије био је ментор за израду 24 дипломска рада, 12 мастер радова, 2 докторске дисертације, члан 7 комисија за оцену и одбрану магистарских теза, 6 комисија за оцену и одбрану докторских дисертација, а сада је ментор за израду 4 докторске дисертације. 
 • Учесник је у реализацији истражвачког пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије бр. 47004 (2011/2015): „Унапређење јавних политика у функцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог привредног раста”.
 • Рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалтета Републике Србије у научној области Комуникологија и рецензент ENIC/NARIC Србија (Центар за инфоримасање о признавању иностраних високошколских исправа и признавање у сврху запошљавања).

Back to page Management