Бранка Матијевић


Истраживачица сарадница


e-mail: 
bmatijevic@idn.org.rs


Студент докторских студија, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 2018.

Мастер социолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 2018.

Дипломирани социолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 2017.


Интересовањa:

  • Социолошка истраживања на тему утицаја информационих технологија
  • Социологија организације
  • Одрживи развој
  • Економска социологија

Биографија:

У току студија Бранка се бавила волонтерским радом у оквиру Института за социолошка истраживањa и то у оквиру следећих пројеката:

  1. „Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери“ у Београду, у фебруару 2018. године. Истраживање је о свакодневном животу домаћинстава и појединаца у условима садашњих промена у Србији.
  2. „Млади као актери друштвених промена“ спроведено у Београду, у јуну 2017. године.
  3. „Изазови нове друштвене интеграције“, у Београду априла 2017. године.
  4. Октобра 2018. на истраживању: „Европско друштвено истраживање“.

Бранка је такође била и један од учесника (предавача) на конференцији Дани интернет домена Србије (2018), где је приказала резултате истраживања на тему „Дигитално присуство микро, малих и средњих предузећа у Србији“, у чијој је анализи и учествовала.


Чланство у професионалним организацијама:

  • Социолошко удружење Србије и Црне Горе

Назад на страну Центар за политиколошка истраживања и јавно мњење