Јелена Предојевић-Деспић


Научна сарадница


e-mail: jpredojevic-despic@idn.org.rs


Библиографија


Доктор демографских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2015 (теза: “Миграције високообразованих лица из Србије од 1991. године у Канаду и Сједињене Америчке Државе”)

Дипломирани албанолог, Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 1994.

Магистар демографских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2002 ( теза “Репродукција становништва у радовима аутора са Косова и Метохије”)


Интересовањa и садашња истраживања:

  • миграције становништва
    • социо-демографски аспекти миграција
    • миграције високообразованих
    • веза миграција и друштвеног развитка
    • предузетнишво имиграната, транснационалних миграната и др.

Биографија:

Од 1997. године запослена у Институту друштвених наука. Као аутор и коаутор објавила je више од четрдесет радова и учествовала на бројним научним пројектима и скуповима у земљи и иностранству. Током истраживачког рада, бавила се проучавањем репродукције становништва, нарочито на Косову и Метохији, демографским аспектима промене структуре породица и домаћинстава у Србији. Најчешће обрађиване теме и садашња истраживања везана су за социо-демографске аспекте миграционих кретања, везу миграција и друштвеног развитка, а нарочито предузетништво транснационалних миграната, као и других мигранских група становништва. 


Чланство у професионалним организацијама:

  • Друштво демографа Србије

https://www.researchgate.net/profile/Jelena_Predojevic-Despic


Изабране публикације:

-Transnational Entrepreneurs in the Western Balkans: A Comparative Study of Serbian and Albanian Migrants and Returnees, (co-author with Tanja Pavlov, Svetlana Milutinovic, Brikena Balli), in (eds. Nadler, R., Kovács, Z., Glorius, B., Lang, T.) Return Migration and Regional Development in Europe: Mobility Against the Stream, Palgrave Macmillan UK, 2016, pp. 111-127. 

-“Просторни аспекти емиграције из Србије. Три ‘вруће’ емиграционе зоне”, (коаутор са Г. Пеневом), Становништво, 50 (2), 2012. стр. 35-64.

-“Can Serbia Count on its Experts Abroad and Vice Versa: the Return Option or „Outsourcing”, in (eds. Polovina, N and Pavlov, T.) Mobility and Emigration of Professionals: Personal and Social Gains and Losses, Belgrade, Group 484; Institute for Educational Research, 2011. pp.210-222.

-“Мигрантске мреже: незаобилазна перспектива у проучавању савремених међународних миграција”, Социолошки преглед, 43, (2), 2009. стр. 209-230.

-О фертилитету становништва Косова и Метохије, Београд, Задужбина Андрејевић, 2003. стр. 98.


Назад на страну Управа