Емилија Мијић


Стручна саветница


e-mail: 
emijic@idn.org.rs
emamijic@yahoo.com


2009 – Докторске студије етнологије и антропологије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

2008/2009 – Дипломске академске студије етнологије и антропологије – МАСТЕР, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

2008 – Дипломирани етнолог – антрополог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду


Интересовања:

  • Антропологија постсоцијализма и култура сећања
  • Културне политике и политичка култура
  • Антропологија маргиналних група

Биографија:

Емилија Мијић рођена је 1985 године у Београду. Основне студије етнологије и антропологије завршила је 2008. године пре уписа апсолвентског рока као први студент који је дипломирао у генерацији уписаној 2004. год. У току студија била је стипенисткиња Министарства просвете РС. Дипломски рад под насловом „Микићи: Фолклорни наративи и територијални идентитет новобеоградског блока 63“ значајан је из два разлога, јер је први рад у српској антропологији у коме је обрађивана тема новобеоградског идентитета и то пионирском применом методолошког кључа социолога Герија Алана Фајна. Исте године уписује дипломске академске студије – МАСТЕР на модулу Антропологија популарне културе, а 2009. године брани завршни рад обима магистарске тезе са највишом оценом. Разматрајући границе између такозване „високе“ и популарне културе обрадила је јединствен феномен на овим просторима, а то је дизање споменика јунацима популарне културе који је касније преточен у њену прву монографију. Докторске студије на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду уписала је 2009. године, а у току истих је била стипендисткиња Министарства науке и технолошког развоја РС, ангажована на факултетском пројекту  Антропологија у ХХ веку: Теоријиски и методолошки домети. Предлог теме докторске дисертације „Југоносталгични наративи и популарне репрезентације социјализма у савременом друштву Србије“ одбранила је 2011. године.

У току рада у Институту друштвених наука била је гостујући предавач на Културалном одсеку Филозофског факултета Ријечког универзитета у Хрватској на предметима Културална повјест модерног и постмодерног доба и Компаративна повјест културе сјећања. Поред матичног пројекта Центра за политиколошка истраживања и јавно мнење, била је ангажована и на два међународна пројекта Support for Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives (SERSCIDA). International FP7 project, 2012-2013 и The True European Voter. COST Action (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research). 2010-2014.

2014. године након учешћа у зимској школи у Манхајму добија сертификат Нотингемског универзитета из Методологије компаративних изборних анализа.

Учествовала је на већем броју научних конференција и на конгресима међународног карактера, као и у теренским истраживањима.


Чланство у професионалним организацијама:

  • IUAES, The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
  • INASEA ,The International Assotiation for the Southeast European Anthropology

http://independent.academia.edu/emilijamijic


Изабране публикације:

  • 2012. Рецентна споменичка култура Западног Балкана: поп-хероји и традиција, Београд: Филозофски факултет, Одељење за етнологију и антропологију, 190. стр.
  • 2015. Postmaterialism, religiosity and ethnocentrism: Interactive effects on political preferences, (коаутори Бојан Тодосијевић и Љубомир Христић), Психологија,48(3): 233- 249 DOI:10.2298/PSI1503233T
  • 2014. Political consequences of religiosity, postmaterialism and ethno- nationalist attitudes in Netherlands, (коаутори Бојан Тодосијевић и Љубомир Христић), Социолошки преглед, 48(2): 41-164
  • 2011. Yustalgija: сећање и материјална култура социјализма као оквир за конзумирање садашњости, Етноантрополошки проблеми, 6(3): 763-782
  • 2011. Протестантска етика као модел лечења: улога религиозности и/или духовности у лечењу зависности на примеру Рето – центра, (коаутор Срђан Сремац), Теме, 35(3): 969-991

Назад на страну Центар за социолошка и антрополошка истраживања