Горан Башић

Директор Института од 2015. године. Научним радом је почео да се бави у Српској академији наука и уметности у Одбору за проучавање људских и мањинских права и Одбору за проучавање живота и обичаја Рома чији је научни секретар од 1989. године. Члан је Комитета експерата Савета Европе за примену Оквирне конвенције за заштиту права националних мањина и Управног одбора „Српског института“ у Будимпешти. Био је заменик Заштитника грађана Републике Србије задужен за права националних мањина и особа са инвалидитетом. Оснивач је Центра за истраживање етницитета и Мреже за интеркултуралност. 

Најзначајнији радови:

 • Toward policy of integrative multiculturalism in Serbia (with Marijana Pajvančić), Ethnicity Research Center, 2015
 • Human security and multiculturalism, in: „Twenty Years of Human Security: Theoretical Foundations and Practical Applications“, editorial Ivica Đorđević [et al.], University of Belgrade Faculty of Security Studies, Institut Français de Géopolitique Université Paris, 2015
 • What really separates us? (Survey of young people in the cities of Nis, Kikinda and Bor and Pristina, Pec and Prizren), Population, 1/2014
 • Political action, Roma movement and changes, Čigoja štampa, 2010, 
 • Poverty and affirmative measures, in: Varady Tibor and Bašić Goran, „Contributions to the strategy of improving the position of Roma“, SASA, Special editions, Book DCLXXIV, The Department of Social Sciences, Book 106, 2014, p. 9-26. 
 • Multicultural Fair, ERC, 2011
 • Human rights in political theory and practice, Law and Policy, vol. 2, No 1-2, 2009, p. 85 – 105 
 • Multiculturalism and civic participation, Law and Policy, vol. 1, No 1, 2009, p.131 – 149 
 • Regional cooperation and the policy of multiculturalism in Serbia, International Studies, vol. 8, No 3-4, 2008, Zagreb, p. 140 – 158 
 • Policy of multiculturalism – protection or control of ethno-cultural identity, Philosophy and Society, 2(34), 2007, p. 167-199 
 • Political participation and cultural authonomy of national minorities in Serbia, FES, 2006
 • Temptations of democracy in a multiethnic society, Ethnicity Research Center, Belgrade, 2006
 • The Art of Survival – Where and How Roma people live in Serbia, (with Božidar Jakšić), Institute for Philosophy and Social Theory, 2005
 • Political and legal status of national minorities in Serbia and Montenegro, in: Goran Bašić, „Prospects of multiculturality in Western Balkan states“, Belgrade, 2004, p. 37-107 
 • The Bosniak in Sanjack, CAA, 2003

Назад на страну директори ИДН