Горан Башић


Директор Института друштвених наука

Научни саветник


e-mail: 
basicgoran11@gmail.com
gbasic@idn.org.rs


Образовање:

Докторирао и магистрирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.


Области научног интересовањa:

 • Политичка теорија
 • Људска права
 • Мултикултуралност (Инклузивне политике, националне мањине, Роми, особе са инвалидитетом, старији)

Биографија:

Радио као научни сарадник у Српској академији наука и уметности. За вишег научног сарадника изабран је 2007. године у Институту за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду. На Факултету за правне и политичке студије Универзитета ЕДУКОНС у Новом Саду предавао „Политичку теорију“, „Људска права“ на основним студијама и „Политике мултикултуралности“ на последипломским студијама. У Институту друштвених наука ради од 2014. године.

Био је саветник министара задужених у Влади СР Југославије за ресоре правде и људских и мањинских права. Од 2008. до 2013. године обављао је дужност заменика Заштитника грађана, задуженог за права националних мањина, особа са инвалидитетом и старијих.

Оснивач Центра за истраживање етницитета у којем је руководио бројним међународним и националним пројектима посвећеним питањима мултикултурализма. 

Успешно повезује научни рад са јавним политикама: руководио је тимом за решавање статуса „правно невидљивих“; био је главни експерт за писање Полазне студије, а потом и Стратегије социјалног укључивања Рома 2016-2025; аутор је Полазне студије за писање Стратегије унапређења положаја особа са инвалидитетом 2016-2020 и друго. 


Чланство у професионалним организацијама:

 • Члан Експертског комитета Савета Европе за праћење Оквирне конвенције за заштиту права националних мањина
 • Секретар Одбора за људска права и националне мањине Српске академије наука и уметности
 • Секретар одбора за проучавање живота и обичаја Рома Српске академије наука и уметности
 • Оснивач Центра за истраживање етницитета

Нaјважније публикације:

 • Мултикултурализам и етницитет, Институт друштвених наука, Београд, 2018.
 • Од сегрегативне ка интегративној политици мултикултуралности, Центар за истраживање етницитета, Београд, 2014.
 • Политичка акција, Чигоја штампа, Београд, 2010.
 • Искушења демократије и мултиетничком друштву, Центар за истраживање етницитета, Београд, 2006.
 • Уметност преживљавања, где и како живе Роми у Србији, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2005.

Назад на страну Управа