Анкица Шобот


Научнa сарадница


e-mail: 
asobot@idn.org.rs
ankica.sobot@gmail.com


Библиографија


Доктор демографских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2012.

Магистар демографских наука, Економски факултет, Универзитет у Београду, 2002.

Дипломирани социолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду, 1995.


Интересовања:

  • фертилитет и репродуктивно понашање
  • породица
  • политички одговори на демографске изазове
  • социо-културолошке особености демографских појава

Биографија:

У досадашњем раду Анкица Шобот се бавила ниским фертилитетом, демографским структурама, образовањем становништва, женском популацијом, родним разликама, старијим становништвом. У докторској дисертацији је анализирала просторне и генерацијске специфичности родног режима у Србији и истакла важност родног аспекта за питања демографског развоја. Посебно је наглашена веза између родних улога и ниског фертилитета. Истраживачка пажња је усмерена и на расветљавање утицаја образовних и социо-економских карактеристика на феномен недовољног рађања, као и на квалитет и начин живота старијег становништва. Објавила је радове у часописима међународног значаја, водећим часописима националног значаја и у зборницима радова. Учествовала је на бројним научним скуповима који су били посвећени различитим демографским питањима. 

У Институту друштвених наука ради од 2003. године. 


Чланство у професионалним организацијама:

  • Друштво демографа Србије

https://www.researchgate.net/profile/Ankica_Sobot


Изабране публикације:

-„Утицај образоања на коришћење времена код старијег становништва у Србији“, Становништво, 2015, 53(2), DOI: 10.2298/STNV1502067S

-Родна неравноправност у Србији: Демографско гледиште. Институт друштвених наука, Београд, 2014.

-„О ниском фертилитету из угла економске активности женског становништва: могућности и ограничења у подстицању рађања“, Становништво, 2014, 52(2) DOI:10.2298/STNV1402043S

-“The Economic Activity of Middle-aged Women in Serbia as one of the Relevant Issues Regarding Gender Equality ”, Зборник Матице српске за друштвене науке 148 (3/2014), 499-510, DOI: 10.2298/ZMSDN1448499S


Назад на страну Управа