Ана Вуковић


Научна сарадница


e-mail: 
avukovic@idn.org.rs


Образовање:

Mастер студије, Одељење за социологију, Филозофски факултет Београд, 2008., назив мастер рада „Утицај жена у политици према мишљењу политичке елите у Србији“.

Диплома, Одељење за социологију, Филозофски факултет Београд, 2004.


Интересовања:

  • политичка социологија, 
  • родне студије, 
  • социјална историја

Радно искуство:

2009 – Центар за социолошка истраживања, Институт друштвених наука


Чланство у професионалним организацијама:

  • Српско социолошко друштво

Изабране публикације:

  • Потиснуте или самопритајене? Жене у политици према мишљењу политичке елите у Србији. Београд: Службени гласник, 2009.
  • „Теорија културног заостајања и друштвени положај жена у Србији“, Годишњак за социологију Филозофски факултет Ниш, стр. 113-131. година V, број 5, 2009.
  • „Ставови политичарки о женској политичкој партиципацији у Србији – пет година касније“, Социолошки преглед, год. XLVIII, бр. 3, стр. 397-417, 2014.

Назад на страну  Центар за социолошка и антрополошка истраживања