Predrag Milidrag


Viši naučni saradnik


e-mail: 
pmilidrag@idn.org.rs
predrag.milidrag@gmail.com


Obrazovanje:

Doktor filozofije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2004.

Magistar filozofije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2001.

Diplomirani filozof, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1994.


Interesovanja:

  • Problemi odnosa društava prema traumatičnoj prošlosti
  • Filozofija i film
  • Istorija filozofije, rana moderna filozofija i njeni kasnosholastički izvori, srednjovekovna filozofija
  • Toma Akvinski, Rene Dekart, Francisko Suarez

Biografija:

Predrag Milidrag (1969) upisao je filozofiju Odeljenju za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1988. Na istom je fakultetu magistrirao 2001. i doktorirao 2004. godine. Tokom devedesetih godina XX veka bio je aktivan u građanskom i antiratnom pokretu. Od 2001. do 2007. radio je kao veb-novinar u medijskoj kući B92, 2008. i 2009. bio je urednik veb-vesti magazina "Ekonomist", a kao veb-novinar radio je na TV N1 2015-2017. Dao je doprinos pri nastanku dokumentarnog filma u produkciji B92 "Prošlost traje zauvek", o problemima nemačkog suočavanja s nacističkom prošlošću.

U Institutu za filozofiju i društvenu teoriju radio je od 2003. do 2019. godine.

Tokom letnjih semestara školskih godina 2012/13. i 2016/17. na Filozofskom fakultetu u Beogradu držao je kurseve na doktorskim studijama „Odabrane teme iz srednjovekovne filozofije“ i „Odabrane teme iz novovekovne filozofije“. Od 2001. do 2004. godine bio je sekretar Srpskog filozofskog društva, a od 2009. do 2013. bio je član Upravnog odbora Društva. Godine 2013. izabran je za člana Redakcije časopisa „Teoria”.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Srpsko filozofsko društvo

Najvažnije publikacije:

  • Ustrojstvo stvorenog bića u „De enteu” Tome Akvinskog, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Akademska knjiga, Beograd, Novi Sad, 2019.
  • „Toma Akvinski o transcendentalima u ’Raspravljeni pitanjima o istini’, q. 1, a. 1”, Filozofska istraživanja (u štampi), 2019.
  • „Zašto je Neo nov? Istorija filozofije i trilogija Matriks”, Teoria 54 (1): 69–94, 2011.
  • Poput slika stvari: Temelji Dekatove metafizičke teorije ideja. Institut za filozofiju i društvenu teoriju, IP „Filip Višnjić”, Beograd, 2010.
  • Samosvest i moć: Dekartov Bog kao causa sui, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Okean, Beograd, 2006.

Nazad na stranu Uprava