Зоран Лутовац


Виши научни сарадник


e-mail: 
zlutovac@idn.org.rs
zoran.lutovac@gmail.com


Библиографија


Доктор политичких наука, Факултет политичких наука у Београду, 2014. године

Магистар политичких наука, Факултет политичких наука у Београду 1994. године

Дипломирани политиколог, Факултет политичких наука у Београду 1988. године


Интересовањa:

  • Европске интеграције
  • Људска права
  • Националне мањине и међунационални односи
  • Уставни, политички, национални идентитети
  • Политичке странке
  • Регионална сарадња

Биографија:

Обjавио две монографије “Мањине, КЕБС и jугословенска криза” 1995. године (друго издање 1996. године) и „Српски идентитет у Црној Гори“ (2015.), те више десетина чланака у домаћим и страним научним и стручним часописима или зборницима из области међународних односа, људских и мањинских права и политичких односа у Србиjи и региону. Учествовао је у више емпириjских истраживања политичког jавног мњења у Србиjи и специjализованих истраживања попут етничке дистанце, међунационалних односа итд. Организовао је више десетина округлих столова, стручних расправа, летњих школа, jавних дебата. 

Бавио се различитим аспектима изучавања међунационалних односа, међународном заштитом националних мањина, сарадњом са суседним земљама, унутрашње-политичким мањинским проблемима, међунационалним проблемима у Србији, косовским проблемом и политичким ангажовањем косовских Албанаца, редефинисањем односа са Црном Гором, уставно-правним проблемима, посебно проблемима територијалне организације, аутономије и људских права, као и иницијативама за промену или доношење новог Устава Србије. Такође, бавио се положајем Србије у међународним односима и утицајем унутрашњих реформи и транзиције на промену тог положаја. Један део његових радова посвећен је страначком животу у Србији, месту и улози политичких странака у друштву, као и проблемима корупције.

Био је члан експертског тима за доношење Закона о националним мањинама, члан независног експертског тима за Косово и Метохију, саветник председника Владе Србије, члан Владиног експертског тима за редефинисање односа са Црном Гором и за доношење Уставне повеље, члан Координационог тима за Косово и Метохију Владе Србије, координатор експертског тима председника Србије за доношење новог Устава Србије, председник УО Института за Европске студије, члан УО Завода за уџбенике и наставна средства.


Чланство у професионалним организацијама:

  • Удружење политиколога Србије
  • Форум за међународне односе

Назад на страну Управа