Владимир Милисављевић


Научни саветник


e-mail: 
vmilisavljevic@idn.org.rs
vladimir.milisavljevic@yahoo.com


2005, докторирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду (доктор филозофије)

1996, магистрирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду (магистар филозофије)

1990, дипломирао на Филозофском факултету Универзитета у Београду (филозофија)


Интересовања:

  • Немачки идеализам
  • Филозофија античке Грчке
  • Филозофија друштва и политике

Биографија:

Рођен сам 1966. у Вуковару. Основну и средњу школу завршио сам у Београду и Поатјеу (матура 1984). 

Од 1992. до 2006. радио сам на Филозофском факултету у Новом Саду, од 2006. до 2014. на Институту за филозофију и друштвену теорију; од 2014 на Институту друштвених наука у Београду. 

Предајем на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, Пале. У току 2010/11. и 2011/12. школске године био сам гостујући предавач на Универзитету у Тулузу (Toulouse II – Le Mirail).

Написао сам две монографије о Хегелу и немачкој класичној филозофији, једну о појму аутохтоности у култури и филозофији античке Грчке. Објавио сам више десетина чланака и студија из области филозофије и друштвених наука, неке од њих у међународним зборницима и часописима, и приредио пет зборника радова. 


Репрезентативне публикације:

  • Идентитет и рефлексија: проблем самосвести у Хегеловој филозофији, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2006, 478 стр.
  • Снага егзистенције: теорија норме код Канта и Хегела, Федон, Београд, 2010, 227 стр.
  • Kada su ljudi nicali iz zemlje: autohtonost u govoru antičke Grčke, Fedon, Beograd, 2016, 368 стр. 
  • „Une violence qui se présuppose: la question de la violence de Benjamin à Deleuze et Guattari“, Actuel Marx, 2012/2 (no 52), Presses universitaires de France, стр. 78-91.

Назад на страну Управа