Владимир Ментус


Научни сарадник


e-mail: 
vmentus@idn.org.rs


2017. Доктор социологије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

2011. Мастер социолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

2010. Дипломирани социолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду


Интересовања:

 • Субјективни индикатори квалитета живота
 • Економска социологија
 • Социјална психологија

Биографија:

Као стипендиста Министарства просвете 2011. био сарадник на пројекту у Институту за социолошка истраживања у Београду. Од децембра 2012. запослен је као истраживач приправник у Институту друштвених наука у Београду. Новембра 2015. изабран је у звање истраживач сарадник, а 2018. у звање научни сарадник. Докторску дисерацију из економске социологије је одбранио 2017. на катедри за социологију Филозофског Факултета Универзитета у Београду. Као гостујући истраживач боравио је на Универзитету Комплутенсе у Мадриду – Факултет политичих наука и социологије. Објавио је већи број радова у часописима и зборницима међународног значаја, као и водећим часописима националног значаја и учествовао на више међународних научних скупова.

Учешће на пројектима:

 • 2020 –
  “Under the Loupe: Rural Youth Work!”
  Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада
 • 2020 –
  “Фактори ризика и информисаност о дрогама”
  Министарство здравља Републике Србије

Чланство у професионалним организацијама:

 • Српско социолошко друштво
 • Социолошко удружење Србије и Црне Горе
 • Европско друштвено истраживање Србија

Назад на страну Истраживачи