Zoran Lutovac


Viši naučni saradnik


e-mail: 
zlutovac@idn.org.rs
zoran.lutovac@gmail.com


Bibliografija


Doktor političkih nauka, Fakultet političkih nauka u Beogradu, 2014. godine

Magistar političkih nauka, Fakultet političkih nauka u Beogradu 1994. godine

Diplomirani politikolog, Fakultet političkih nauka u Beogradu 1988. godine


Interesovanja:

  • Evropske integracije
  • Ljudska prava
  • Nacionalne manjine i međunacionalni odnosi
  • Ustavni, politički, nacionalni identiteti
  • Političke stranke
  • Regionalna saradnja

Biografija:

Objavio dve monografije “Manjine, KEBS i jugoslovenska kriza” 1995. godine (drugo izdanje 1996. godine) i „Srpski identitet u Crnoj Gori“ (2015.), te više desetina članaka u domaćim i stranim naučnim i stručnim časopisima ili zbornicima iz oblasti međunarodnih odnosa, ljudskih i manjinskih prava i političkih odnosa u Srbiji i regionu. Učestvovao je u više empirijskih istraživanja političkog javnog mnjenja u Srbiji i specijalizovanih istraživanja poput etničke distance, međunacionalnih odnosa itd. Organizovao je više desetina okruglih stolova, stručnih rasprava, letnjih škola, javnih debata. 

Bavio se različitim aspektima izučavanja međunacionalnih odnosa, međunarodnom zaštitom nacionalnih manjina, saradnjom sa susednim zemljama, unutrašnje-političkim manjinskim problemima, međunacionalnim problemima u Srbiji, kosovskim problemom i političkim angažovanjem kosovskih Albanaca, redefinisanjem odnosa sa Crnom Gorom, ustavno-pravnim problemima, posebno problemima teritorijalne organizacije, autonomije i ljudskih prava, kao i inicijativama za promenu ili donošenje novog Ustava Srbije. Takođe, bavio se položajem Srbije u međunarodnim odnosima i uticajem unutrašnjih reformi i tranzicije na promenu tog položaja. Jedan deo njegovih radova posvećen je stranačkom životu u Srbiji, mestu i ulozi političkih stranaka u društvu, kao i problemima korupcije.

Bio je član ekspertskog tima za donošenje Zakona o nacionalnim manjinama, član nezavisnog ekspertskog tima za Kosovo i Metohiju, savetnik predsednika Vlade Srbije, član Vladinog ekspertskog tima za redefinisanje odnosa sa Crnom Gorom i za donošenje Ustavne povelje, član Koordinacionog tima za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije, koordinator ekspertskog tima predsednika Srbije za donošenje novog Ustava Srbije, predsednik UO Instituta za Evropske studije, član UO Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Udruženje politikologa Srbije
  • Forum za međunarodne odnose

Nazad na stranu Uprava