Zorica Mršević


Naučna savetnica, Članica Upravnog odbora


e-mail: 
zmsevic@idn.org.rs
zorica.mrsevic@gmail.com


Doktorat, 1986. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu

Pravosudni ispit, 1983. Ministarstvo pravde Republike Srbije

Magistratura, 1983. Pravni fakultet Univerzit u Beogradu

Diploma 1977. Pravni fakultet Univerzitet u Beogradu


Interesovanja:

  • Kriminologija, Krivičnoprocesno pravo, Krivično pravo, Penologija i Teorija nasilja
  • Teorija roda i Ljudska prava marginalizovanih, višestruko diskriminisanih grupa

Rukovodila institutskim projektima:

“Усаглашеност права на јавно окупљање са стандардима ОЕБС-а” у оквиру пројекта “Самопроцена обавеза Председништва ОЕБС-ових димензија у Републици Србији”који је финансиран од стране Министарства иностраних послова, носилац: Институт друштвених наука, 2015.
“Демократски модели унапређивања друштвене кохезије, толеранције, људских права и привредног развитка у политичким и институционалним процесима европских интеграција у Србији”, пројекат финансиран од стране Министарства науке, носилац: Институт друштвених наука, 2005-2010.


Učestvovala u institutskim projektima:

“Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – мултидисциплинарни приступ”, подржан од стране Министарства за науку и технолошки развој, носилац: Институт друштвених наука, 2011-6, бр. ИИИ 47010 
“Транзиција друштва и привреде Србије у процесу глобализације и регионализације: правци промена и апликативни модели”, подржан од стране Министарства науке, носилац: Институт друштвених наука, 2001-2005, бр. 1800


Biografija:

Bila zamenica Zaštitnika građana Republike Srbije za rodnu ravnopravnosti i prava osoba sa invaliditetom u periodu od 2008. do početka 2011. godine. 

Profesorka na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu pet godina, od 2008 do 2013 gde je predavala Krivičnoprocesno pravo, Kriminologiju, Fenomenologiju nasilja i Studije roda.

Kao gostujući profesor godinu dana na Univerzitetu u Ajovi (SAD) 1996/97 predavala je Comparative feminist jurisprudence, na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti tri akademske godine od 2001 do 2004, i na Rosa Majreder Koledžu u Beču jedne školske godine 2004. predavala je Teoriju nasilja i ženska ljudska prava. 

Bila programska rukovoditeljka britanske humanitarne organizacije OKSFAM kancelarija u Beogradu gde je rukovodila regionalnim projektima ženskih organizacija do 2001. 

Savetnica Misije OEBS-a u Srbiji za pitanja rodne ravnopravnosti od 2001. do 2008. godine. 

Od 1999 radi u Institutu društvenih nauka u Beogradu u kome je 2000 stekla naučno zvanje naučnog savetnika

U periodu od 1979 do 1999 radila u Institutu za kriminološka i sociooška istraživanja u Beogradu gde je napredovala od asistenta do višeg naučnog saradnika. 

Bila je članica Saveta za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije od 2011 do 2014, a od 2012 do 2014 tesno je sarađivala sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava na izradi Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije i Akcionog plana te Strategije.

Posebno je društveno angažovana u promociji ideje i prakse poštovanja principa nediskriminacije, ravnopravnosti polova, ljudskim pravima žena i marginalizovanih grupa, širenje znanja o njima. 

Sarađuje sa državnim organima i institucijama, udruženjima i organizacijama koje se bave promocijom ljudskih i političkih prava i sloboda. 

Једна је од ауторки Модела Закона о родном идентитету, од 2012. године чланица заједничке групе Поверенице за заштиту равноправности и Заштитника грађана за праћење и анализу правног положаја транс* особа, а сада чланица стручне правне групе Гејтена


Članstvo u profesionalnim organizacijama:


Nazad na stranu Radili u Institutu