Иван Маринковић


Виши научни сарадник


e-mail: 
imarinkovic@idn.org.rs
imarinkovic@orion.rs


Библиографија


Докторирао на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду, 2016.

Магистрирао на Економском факултету Универзитета у Београду, смер демографија, 2010.

Дипломирао на Географском факултету Универзитета у Београду, одсек за демографију, 2004.


Интересовања:

  • Морталитет 
  • Старење становништва
  • Националност

Биографија:

Запослен је од 2008. године у Центру за демографска истраживања Института друштвених наука у Београду. Прво као истраживач приправник, а од 2010. године као истраживач-сарадник. У периоду 2005-2008. година био је стипендиста Министарства науке. Резултат досадашњег научно-истраживачког рада представља око 20 ауторских и коауторских радова у научним часописима и зборницима радова. Теме из области демографије којима се бави су различите, а најчешће су везане за морталитет становништва. Осим тога, бавио се и истраживањем структура становништва, као и појединим аспектима фертилитета.

Допринос Ивана Маринковића развоју демографије у Србији огледа се и у ангажовању на дигитализацији Вишејезичког демографског речника, као и на чињеници да је био један од иницијатора одржавања Међународног научног скупа 2016. године у Београду Демографски изазови на простору бивше Југославије, на којем је учествовао и у програмском и у организационом одбору. Активно ради на популаризацији демографије и демографских тема пишући за Демографски преглед, публикацију која је, пре свега, намењена државним органима и службама, невладиним организацијама, јавним гласилима и новинарима, али и студентима демографије.


Чланство у професионалним организацијама:

  • Друштво демографа Србије (од 2011. године је секретар Друштва).

Изабране публикације:

  • MARINKOVIĆ, Ivan (2012) „Uzroci smrti u Srbiji od sredine 20. veka“, Stanovništvo, god. L, br. 1/2012. str. 89-106.
  • MARINKOVIĆ, Ivan (2012). Prerana smrtnost: Potencijalno izgubljene godine života stanovništva Srbije, 1950-2010. U M. Rašević, Marković M. (ured) ”Pomeraćemo granice”, Institut društvenih nauka, Beograd, 9-23. ISBN 978-86-7093-141-1. 
  • MARINKOVIĆ, Ivan (2010) “Grupisanje zemalja prema vodećim uzrocima smrti u svetu početkom 21. veka”, Stanovništvo, XLVIII, No 1/2010, pp 75-102.

Назад на страну Центар за демографска истраживања