Мирко Благојевић


Научни саветник

Руководилац Форума за религијска питања (ФОРЕЛ), ИДН


e-mail: 
blagomil91@gmail.com
mblagojevic@idn.org.rs


Библиографија


2003. докторирао на Филозофском факултету у Београду

1994. магистрирао на Филозфоском факултету у Београду

1988. дипломирао социологију на Филозофском Факутлету у Београду


Интересовања:

  • религија у постсоцијалистичким друштвима
  • православље у емпиријској перспективи
  • религиозност младих

Биографија:

Рођен 5. јануара 1962. године у Пожаревцу. На Филозофском факултету у Београду је 2003. докторирао на теми из области социологије религије. Радио је од 1990. до 1998. године на Географском факултету у Београду. Од 1999. до 2003. године био је професор социологије на Високој техничкој школи стуковних студија у Пожаревцу а од 2003. до 2014. године радио као научни сарадник и виши научни сарадник у Институту за филозофију и друштвену теорију у Београду. У циклусу пројеката од 2011. године био је руководилац пројекта основних истраживања под називом: „Политике друштвеног памћења и националног идентитета: регионални и европски контекст“. У више наврата је био руководилац пројеката из области религиологије које је финасирала Конрад Аденауер Фондација из Београда. Од 2009. до 2013. године био је ванредни професор на Филозофском факултетуу Никшићу (Црна Гора). Више пута је у последњих неколико година студентима и професорима Ломоносов универзитета на тамошњем Социолошком факултету држао семинаре посвећене емпиријском и теоријском истраживању православља у Србији и Русији. Такође је предавања из области социологије религије држао и студентима Белгородског државно-националног универзитета у руском граду Белгороду. Посебно се ангажовао у активностима око потписавања Споразума о научној сарадњи поменутог унивезитета и Универзитета у Београду. Активно учествеју у реализацији размене студената између ова два универзитета. Од 2014. године предаје на Унивезитету у Београду на мастер програму под називом Религија у друштву, култури и европским интеграцијама предмет Процеси (де)секуларизације и основе социолошког приступа религији. Био је оснивач и руководилац Центра за религијске студије Института за филозофију и друштвену теорију из Београда и Форума за религијска питања Института друштвених наука из Београда. Поред близу 100 објављених радова у научним часописима објавио је и три књиге: Приближавање православљу (1995), Религија и црква у трансформацијама друштва (2003) и Виталност религије у (де)секуларизаованом друштву (2015).


Чланство у професионалним организацијама:

  • ЈУНИР, Југословенско удружење за научно истраживање религије од оснивања, 1993. године

http://www.isras.ru/socis_2011_10.html


Нaјважније публикације:

  • (1995)Približavanje pravoslavlju, JUNIR, Gradina, Niš, str. 177.
  • (2005) Religija i crkva u transformacijama društva, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, I. P. Filip Višnjić, Beograd, str. 415.
  • (2008), „Desecularization of Contemporary Serbian Society“, Religion in Eastern Europe, vol. XXVII, Numbber 1., pp. 37-50., (Christians Associated for Relations with Eastern Europe, edited by Paul Mojzes and Walter Sawatsky)
  • (2011) „Возрождение православия в Сербии: действительность или миф?“, Социологические исследования, № 10., РАН, Москва, с. 81-88

Назад на страну Центар за социолошка и антрополошка истраживања