Жељка Бутуровић Брадарић


Научнa сарадница


e-mail: 
zbuturovic@idn.org.rs


Образовање:

Доктор психологије, Универзитет Колумбија, Њујорк, САД 2009.

Магистар психологије, Универзитет Колумбија, Њујорк, САД 2006.

Дипломирани психолог, Универзитет Карнеги-Мелон, Питсбург, САД, 2001. 

Дипломирани инжењер телекомуникација, ЕТФ, Београд, 1997. 


Интересовања:

  • Породица (дојење, родитељство, партнерски односи)
  • Доношење одлука; рационалност; бихејвиорална економија
  • Морална и политичка психологија; идеологија

Биографија:

Основно интересовање др Бутуровић је процес оснивања породице и прилагођавања родитеља на норме које окружују рођење детета као што је дојење. Доношење одлука у породичној сфери је наставак дугогодишњег интересовања за доношење одлука. У својој докторској тези др Бутуровић је предложила оригиналан модел одлучивања који представља синтезу великог броја разнородних емпиријских феномена. Др Бутуровић је објавила више радова у међународним часописима, пре свега на тему политичке психологије, а резултати њених студија су били предмет дискусије у америчким медијима као сто су Wall Street Journal и National Journal. Пре него што се придружила колективу Института друштвених наука, Жељка се у САД неколико година бавила истраживањем јавног мњења.


Чланство у професионалним организацијама:

  • Association for Psychological Science (APS)

http://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji.132.html?autor=Buturovic%20Zeljka&samoar=#.WIJHI1y6aUk


Изабране публикације:

  • Buturovic Zeljka, Ignjatovic Suzana (2015). Breastfeeding and adult intelligence, Lancet Global Health, (3)9, str. E520-E520 http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(15)00063-7
  • Buturovic Zeljka, Tasic Slavisa (2015). Kahneman’S Failed Revolution Against Economic Orthodoxy, Critical Review, 27(2): 127-145 DOI: 10.1080/08913811.2015.1068512
  • Buturovic Zeljka, Klein Daniel B. (2010). Economic Enlightenment in Relation to College-going, Ideology, and Other Variables: A Zogby Survey of Americans, Econ Journal Watch, 7(2): 174-196.
  • To Add Or Not To Add: Determinants of Childbearing Expectations. Саопштење. Society for Personality and Social Psychology Conference, New Orleans, 2013, стр. 293.
  • Ideology and Sympatethic Profiles. Саопштење. Association for Psychological Science Convention, Washington, DC, 2011.

Назад на страну Управа