Војин Ракић


Научни саветник, редовни професор

Управник Центра за филозофију


e-mail: 
vrakic@idn.org.rs
vojinrakic@hotmail.com


Библиографија


Докторат 1998: Ратгерс, САД

Мастер 1 1993: ЦЕУ, Праг 

Мастер 2 1996: Ратгерс, САД, 

Дипломирао 1991: Филозофски факултет, Универзитет у Београду


Интересовањa:

 • биоетика
 • етика 
 • политичка филозофија

Биографија:

Војин Ракић, редовни професор и научни саветник, директор је Центра за биоетичке студије и шеф Међународне катедре за биоетику за Европу, Центра за сарадњу Светске медицинске асоцијације (WМА). Председник је Радне групе Универзитета у Кембриџу за биоетичку едукацију. Ракић је дипломирао филозофију на Филозофском факултету Универзитета у Београду, магистрирао на Факултету за Европске студије Централног европског универзитета у Прагу, као и на Факултету политичких наука Универзитета Рутгерс у САД-у. Докторирао је на истом факултету 1998. године.

Од 1999. до 2001. године био је виши научни сарадник и ванредни професор Центра за политике високог образовања на Факултету за јавну управу Универзитета Twente у Холандији. Од 2001. до 2003. радио је као саветник Уједињених нација у Влади Републике Србије. Од 2003. ради као професор универзитета. Бави се превасходно биоетиком и политичком филозофијом. Објавио је и уредио више монографија на енглеском и српском језику (његове две најновије књиге баве се моралним побољшањем и објављене су 2021. у издању Спрингер), као и бројне чланке у међународним и домаћим научним часописима (недавно у American Journal of Bioethics; the Cambridge Quarterly of Health Care Ethics; Medicine, Health Care and Philosophy; Bioethics; Journal of Medical Ethics; Annals of Internal Medicine; Nature итд.).


Чланство у професионалним организацијама:

 • Оснивач и директор Центра за биоетичке студије
 • Шеф Међународне катедре за биоетику за Европу, Центра за сарадњу Светске медицинске асоцијације (WМА)
 • Генерални секретар, Континенталне управе Међународне катедре за биоетику, Центра за сарадњу Светске медицинске асоцијације (WМА)
 • Члан, Управни одбор Међународне катедре за биоетику, Центра за сарадњу Светске медицинске асоцијације (WМА)
 • Шеф Управе за Европу УНЕСКО Катедре за биоетику
 • Шеф Секције за Србију УНЕСКО Катедре за биоетику
 • Председник  Радне групе Универзитета у Кембриџу за биоетичку едукацију
 • Етички одбор Института друштвених наука (председник)
 • Етички одбор Института за медицинска истраживања
 • Центар за развој либерализма (оснивач и председник)
 • Холандско удружење политиколога (NKWP)
 • Америчко удружење политиколога (APSA)

www.vojinrakic.com


Референтне публикације у последње две године:

 • Rakić, Vojin (2022) “Involuntary (Moral) Bioenhancement” Can Add Value to the Debate on Human Germline Genome Editing. The American Journal of Bioethics 22 (9): 54-56.
 • Feeney O, Werner-Felmayer Helena G, Siipi H. Frischhut M, Zullo S, Barteczko U, Øystein Ursin L, Linn S, Felzmann H, Krajnović D,  Saunders J and Rakić, V. (2022). “European eHealth Responses to Crisis Migration: A Critical Appraisal”. In: Forced Displacement in Conflict Scenarios: Ethics and Human Rights Perspectives, eds. Hellemeyer A. and Díaz-Amado E. Bogota, Col: Javeriana University Press.
 • Rakić, Vojin (2022) How to Enhance Morality. Dordrecht, NL: Springer.
 • Rakić, Vojin (2022) The Ultimate Enhancement of Morality. Dordrecht, NL: Springer.
 • Rakić, Vojin (2021) “Enhancing Fabiano`s Theory of Moral Enhancement”. American Journal of Bioethics – Neuroscience 12 (2-3):  108-
 • Rakić, Vojin and Feeney, Oliver (2021) “Genome editing and ‘disenhancement’: Considerations on issues of non-identity and genetic pluralism”. Nature – Humanities and Social Sciences Communications. Online first, doi.org/10.1057/s41599-021-00795-w
 • Budić, M., Galjak, M. & Rakić, V. (2021) “What drives public attitudes towards moral bioenhancement and why it matters: an exploratory study”. BMC Med Ethics 22: 163. Online first.

Назад на страну Управа