Владимир Ментус


Виши научни сарадник


e-mail: 
vmentus@idn.org.rs


2017. Доктор социологије, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

2011. Мастер социолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

2010. Дипломирани социолог, Филозофски факултет, Универзитет у Београду


Интересовања:

  • Субјективни индикатори квалитета живота
  • Економска социологија
  • Социјална психологија

Биографија:

Као стипендиста Министарства просвете од 2011. био сарадник на пројекту у Институту за социолошка истраживања у Београду. Од 2012. је истраживач у Институту друштвених наука. Докторску дисертацију из економске социологије је одбранио 2017. на катедри за социологију Филозофског Факултета Универзитета у Београду. Током 2019. је као гостујући истраживач боравио на Универзитету Комплутенсе у Мадриду – Факултет политичких наука и социологије. Поседује вишегодишње искуство у дизајнирању истраживања (конструкција упитника, узорковање), прикупљању и анализи квантитативних и квалитативних података, као и припреми аналитичких извештаја.

Руководилац је пројекта “Enhancing Human Rights Protection for Detained and Sentenced Persons in Serbia” (European Council), а тренутно учествује и у спровођењу пројеката “Measuring impact in youth work – mission (im)possible!” (European Commission) и “European Social Survey in Serbia” (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије).


Чланство у професионалним организацијама:

  • International Sociological Association
  • European Social Survey Serbia
  • European Alliance for Social Sciences and Humanities

Назад на страну Управа