Удео досељеног становништва у укупном становништву административних области Србије, Пописи 1991-2011.

Izvor podataka:
Republički zavod za statistiku Srbije, https://www.stat.gov.rs

Коментар аутора:
Досељено становништво обухвата унутрашње мигранте, досељене из бивших југословенских република и досељене из иностранства. Преовлађујућа одредишта миграната у Србији утичу на продубљивање разлика у броју и структури становништва на различитим територијалним нивоима.

Аутор: Весна Лукић и Горан Пенев

Код за генерисање визуелизације: https://github.com/gljk/VI-CDI-MR

Напомена: Визуализација обухвата податке само за централну Србију и Војводину, док су подаци за Косово и Метохију недоступни.

Повратак на одабир прилога

Унесите појам претраге
Skip to content