Разлике у стопи ризика од сиромаштва по полу (%), Србија и Европска унија, 2013-2020.

Извор података:
Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/

Коментар аутора:
Док су разлике према полу у стопи ризика од сиромаштва у укупној популацији мале, угроженост старијих жена је изражена. Нарочито је изражена у популацији жена старих 75 и више година, код којих се ризик сиромаштва значајно и континуирано повећава, нарочито у Србији.

Аутор: Ивана Пољак

Код за генерисање визуелизације: https://github.com/gljk/VI-CDI-IP2

Напомена: Визуализација обухвата податке само за централну Србију и Војводину, док су подаци за Косово и Метохију недоступни.

Повратак на одабир прилога

Унесите појам претраге
Skip to content