Превремени морталитет у Србији, 2017-2019

Извор података:
Гаљак, М. (2022). Превремени морталитет у Србији [докторска дисертација, Географски факултет Универзитета у Београду]

Коментар аутора:
Превремени морталитет у Србији није равномерно распоређен. Најтеже погођени делови су Војводина и Источна Србија. На приказаној карти урбано-рурална подела је евидентна и указује на дубље разлике. Превремени морталитет је само један део црне демографске тријаде (поред недовољног рађања и емиграције) – јасно је да демографски изазови не иду сами.

Аутор: Марко Гаљак

Код за генерисање визуелизације: https://github.com/gljk/VI-CDI-MG

Напомена: Визуализација обухвата податке само за централну Србију и Војводину, док су подаци за Косово и Метохију недоступни.

Повратак на одабир прилога

Унесите појам претраге
Skip to content