Индекс људског развоја и стопа укупног фертилитета, Србија и земље Европске уније, 1990-2019.

Извор података:
Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/
Global Data Lab, https://globaldatalab.org/

Коментар аутора:
Смањење фертилитета током 1990-их широм Европе пратио је пораст индекса људског развоја, осим у Србији. Паневропски пораст овог индекса захватио је и нашу земљу у 21. веку, уз даље смањење фертилитета. Током протеклих 30 година дошло је до хомогенизације континента у погледу оба показатеља – све земље су у зони веома високог људског развоја (индекс >0,8) уз фертилитет недовољан за замену генерација (стопа <1,9).

Аутор: Ивана Магдаленић

Код за генерисање визуелизације: https://github.com/gljk/VI-CDI-IM

Напомена: Визуализација обухвата податке само за централну Србију и Војводину, док су подаци за Косово и Метохију недоступни.

Повратак на одабир прилога

Унесите појам претраге
Skip to content