Грађани Србије на раду / боравку у иностранству по земљама пријема, Пописи 1991-2011.

Извор података:
Предојевић-Деспић, Ј., & Пенев, Г. (2016). Population of Serbia abroad by destination countries: Regional approach. Гласник Српског географског друштва, 96 (2), 98-102.

Коментар аутора:
Анализе резултата пописа указују да су у периоду 1991-2011. мигрантске мреже биле значајни покретачи међународних миграција становништва Србије. Њихова улога у животима имиграната је вишеструка – од избора земље дестинације, укључености на тржиште рада, остваривања социјалне и здравствене заштите до интеграције уопште.

Аутор: Јелена Предојевић Деспић и Горан Пенев

Код за генерисање визуелизације: https://github.com/gljk/VI-CDI-MR

Напомена: Визуализација обухвата податке само за централну Србију и Војводину, док су подаци за Косово и Метохију недоступни.

Повратак на одабир прилога

Унесите појам претраге
Skip to content