Декомпоновање очекиваног трајања живота при живорођењу према старости и узроку смрти, Србија, 1990/1992. и 2017/2019.

Извор података:
Републички завод за статистику Србије, https://www.stat.gov.rs

Коментар аутора:
Приказани су доприноси (позитивни – горе, а негативни – доле) старосних група и водећих узрока смрти променама у очекиваном трајању живота при живорођењу у Србији у последње три деценије. У свим старосним групама (линија на графикону) стопе смртности су се смањиле, при чему је највећи допринос код одојчади и старих 65-79 година. Позитивне промене су највеће код кардиоваскуларних болести, а негативне код тумора.

Аутор: Иван Маринковић

Код за генерисање визуелизације: https://github.com/gljk/VI-CDI-IMAR

Напомена: Визуализација обухвата податке само за централну Србију и Војводину, док су подаци за Косово и Метохију недоступни.

Повратак на одабир прилога

Унесите појам претраге
Skip to content