Веселин Митровић


Виши научни сарадник


e-mail: 
vmitrovic@idn.org.rs
mitrove@gmail.com


Образовање:

Веселин (Лука) Митровић је завршио Филозофски факултет, Универзитет у Београду, где је 14. новембра 2011. године докторирао са тезом: „Друштвени аспекти ‘побољшања’ људских бића у оквиру нових био-технолошких истраживања” (Ментор: проф. емеритус др Марија Богдановић).


Области научног интересовањa:

  • Социологија
  • Биоетика
  • Студије катастрофа

Биографија:

Др Веселин Митровић је 2018. године изабран у звање виши научни сарадник на Институту за социолошка истраживања Филозофски факултет, Универзитет у Београду.

Током 2020. године вршио је дужност директора Института за филозофију и друштвену теорију, Универзитет у Београду.

Поред ангажовања на националним пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, ангажован је од 2017. године и на међународном пројекту COST Action CA15105 “European Medicines Shortages Research Network-addressing supply problems to patients (Medicines Shortages)”.

Од 2012. до 2016. године био је ангажован на међународном пројекту COST Action IS1201 „Disaster Bioethics“. COST Action пројекте финансира Европска Унија.

Поред бројних стручних чланака и учешћа на конференцијама објавио је и три научне монографије.

Митровић је члан више професионалних удружења и рецензент у бројним стручним часописима.

По позиву је предавао на универзитетима и факултетима у земљи и иностранству. Ко-организатор је неколико међународних научних скупова.


Чланство у професионалним организацијама:

  • Члан Српског социолошког друштва
  • Члан међународног форума предавача етике при УНЕСКО (IFT UNESCO)
  • Члан управног одбора УНЕСКО катедре за биоетику. Јединица за Србију (од 2011. до 2016. године)

Нaјважније публикације:


Назад на страну Управа