Управа

Управни одбор


Проф. др Јован Базић, председник


Др Љубиша Митровић, професор емеритус


Проф. др Мирко Милетић


Др Ивана Домазет


Др Владимир Милисављевић


Др Мирко Благојевић


Др Весна Лукић


Директор


Др Горан Башић


Научно веће


Др Предраг Јовановић, научни саветник, председник Већа


Др Горан Башић, научни саветник 


Др Мирко Благојевић, научни саветник


Др Владимир Милисављевић, научни саветник


Др Хајрија Мујовић, научна саветница


Др Владимир Никитовић, научни саветник


Др Огњен Прибићевић, научни саветник


Др Војин Ракић, редовни професор


Др Мирјана Рашевић, научна саветница


Др Марта Сјеничић, научна саветница, заменица председника Већа


Др Бојан Тодосијевић, научни саветник


Др Лилијана Чичкарић, научна саветница


Др Сузана Игњатовић, виша научна сарадница


Др Весна Лукић, виша научна сарадница


Др Зоран Лутовац, виши научни сарадник


Др Марко Миленковић, виши научни сарадник


Др Предраг Милидраг, виши научни сарадник


Др Веселин Митровић, виши научни сарадник


Др Предраг Петровић, виши научни сарадник


Др Невен Цветићанин, виши научни сарадник


Др Љубомир Христић, виши научни сарадник


Др Ивана Арсић, научна сарадница


Др Жељка Бутуровић-Брадарић, научна сарадница


Др Ана Вуковић, научна сарадница


Др Дијана Вукомановић, научна сарадница


Др Мирјана Докмановић, научна сарадница


Др Јелена Ђурић, научна сарадница


Др Јелена Звездановић-Лобанова, научна сарадница


Др Милица Јоковић, научна сарадница


Др Маринко Лолић, научни сарадник


Др Маријана Максимовић, научна сарадница


Др Иван Маринковић, научни сарадник


Др Владимир Ментус, научни сарадник


Др Софија Николић Попадић, научна сарадница


Др Јелена Предојевић-Деспић, научна сарадница


Др Ранко Совиљ, научни сарадник


Др Сања Стојковић-Златановић, научна сарадница


Др Анкица Шобот, научна сарадница


Стручна служба:


Наташа Дајић, секретарка


Светлана Инђић-Марјановић, референткиња за опште послове


Дијана Арсенијевић, библиотекарка


Љиљана Величковић, службеник за обрачун зарада


Наташа Јевтић, административна секретарка


Ивана Стјеља, пројектна асистенкиња


Светлана Турудић, финансијска службеница