Туризам у светлу економије

Unsplash.com/Bethany Beck

Предавање Славољуба Вујовића „Туризам у светлу економије“ биће посвећено односу туризма и економије, али и њиховој тесној међуповезаности.

Досадашња истраживања и анализе иностране и домаће литературе, посебно статистике о броју долазака, ноћења, остварених прихода и обима капитала који се „обрће“ на светском туристичком тржишту, указују на потребу озбиљнијег и обухватнијег мултидисциплинарног и интердисциплинарног истраживања и дефинисања улоге и значаја туризма у ширим економским и друштвеним развојним процесима.

Управо због значаја односа и међузависности туризма и економије, предавање настоји да подстакне нова мултидисциплинарна и интердисциплинарна истраживања развоја теоријске основе туризма као посебне научне дисциплине „туризмологије“, затим, основе за развој критичких приступа изучавању повезаности других делатности са туризмом, распростирање нових приступа, концепата, мрежа и модела који могу бити развијени и примењени у изучавању туризма, те промоцији нових истраживања.

Славољуб Вујовић је научни саветник у Центру за економска истраживања Института друштвених наука.

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content