Vojin Rakić


Redovni profesor Upravnik Centra za filozofiju IDN

Upravnik Centra za filozofiju


e-mail: 
vrakic@idn.org.rs
vojinrakic@hotmail.com


Bibliografija


Doktorat 1998: Ratgers, SAD

Master 1 1993: CEU, Prag 

Master 2 1996: Ratgers, SAD, 

Diplomirao 1991: Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu


Interesovanja:

 • bioetika
 • etika 
 • politička filozofija

Biografija:

Vojin Rakić, redovni professor i naučni savetnik, direktor je Centra za bioetičke studije i šef Međunarodne katedre za bioetiku za Evropu, Centra za saradnju Svetske medicinske asocijacije (WMA). Predsednik je Radne grupe Univerziteta u Kembridžu za bioetičku edukaciju. Rakić je diplomirao filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirao na Fakultetu za Evropske studije Centralnog evropskog univerziteta u Pragu, kao i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Rutgers u SAD-u. Doktorirao je na istom fakultetu 1998. godine.

Od 1999. do 2001. godine bio je viši naučni saradnik i vanredni profesor Centra za politike visokog obrazovanja na Fakultetu za javnu upravu Univerziteta Twente u Holandiji. Od 2001. do 2003. radio je kao savetnik Ujedinjenih nacija u Vladi Republike Srbije. Od 2003. radi kao profesor univerziteta. Bavi se prevashodno bioetikom i političkom filozofijom. Objavio je i uredio više monografija na engleskom i srpskom jeziku (njegove dve najnovije knjige bave se moralnim poboljšanjem i objavljene su 2021. u izdanju Springer), kao i brojne članke u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima (nedavno u American Journal of Bioethics; the Cambridge Quarterly of Health Care Ethics; Medicine, Health Care and Philosophy; Bioethics; Journal of Medical Ethics; Annals of Internal Medicine; Nature itd.).


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Osnivač i direktor Centra za bioetičke studije
 • Šef Međunarodne katedre za bioetiku za Evropu, Centra za saradnju Svetske medicinske asocijacije (WMA)
 • Generalni sekretar, Kontinentalne uprave Međunarodne katedre za bioetiku, Centra za saradnju Svetske medicinske asocijacije (WMA)
 • Član, Upravni odbor Međunarodne katedre za bioetiku, Centra za saradnju Svetske medicinske asocijacije (WMA)
 • Šef Uprave za Evropu UNESKO Katedre za bioetiku
 • Šef Sekcije za Srbiju UNESKO Katedre za bioetiku
 • Predsednik Radne grupe Univerziteta u Kembridžu za bioetičku edukaciju
 • Etički odbor Instituta društvenih nauka (predsednik)
 • Etički odbor Instituta za medicinska istraživanja
 • Centar za razvoj liberalizma (osnivač i predsednik)
 • Holandsko udruženje politikologa (NKWP)
 • Američko udruženje politikologa (APSA)

www.vojinrakic.com


Referentne publikacije u poslednje dve godine:

 • Rakić, Vojin (2022) “Involuntary (Moral) Bioenhancement” Can Add Value to the Debate on Human Germline Genome Editing. The American Journal of Bioethics 22 (9): 54-56.
 • Feeney O, Werner-Felmayer Helena G, Siipi H. Frischhut M, Zullo S, Barteczko U, Øystein Ursin L, Linn S, Felzmann H, Krajnović D,  Saunders J and Rakić, V. (2022). “European eHealth Responses to Crisis Migration: A Critical Appraisal”. In: Forced Displacement in Conflict Scenarios: Ethics and Human Rights Perspectives, eds. Hellemeyer A. and Díaz-Amado E. Bogota, Col: Javeriana University Press.
 • Rakić, Vojin (2022) How to Enhance Morality. Dordrecht, NL: Springer.
 • Rakić, Vojin (2022) The Ultimate Enhancement of Morality. Dordrecht, NL: Springer.
 • Rakić, Vojin (2021) “Enhancing Fabiano`s Theory of Moral Enhancement”. American Journal of Bioethics – Neuroscience 12 (2-3):  108-
 • Rakić, Vojin and Feeney, Oliver (2021) “Genome editing and ‘disenhancement’: Considerations on issues of non-identity and genetic pluralism”. Nature – Humanities and Social Sciences Communications. Online first, doi.org/10.1057/s41599-021-00795-w
 • Budić, M., Galjak, M. & Rakić, V. (2021) “What drives public attitudes towards moral bioenhancement and why it matters: an exploratory study”. BMC Med Ethics 22: 163. Online first.

Nazad na stranu Uprava