Vladimir Mentus


Naučni saradnik


e-mail: 
vmentus@idn.org.rs


2017. Doktor sociologije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2011. Master sociolog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

2010. Diplomirani sociolog, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu


Interesovanja:

  • Subjektivni indikatori kvaliteta života
  • Ekonomska sociologija
  • Socijalna psihologija

Biografija:

Kao stipendista Ministarstva prosvete od 2011. bio saradnik na projektu u Institutu za sociološka istraživanja u Beogradu. Od 2012. je istraživač u Institutu društvenih nauka. Doktorsku disertaciju iz ekonomske sociologije je odbranio 2017. na katedri za sociologiju Filozofskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tokom 2019. je kao gostujući istraživač boravio na Univerzitetu Komplutense u Madridu – Fakultet političkih nauka i sociologije. Poseduje višegodišnje iskustvo u dizajniranju istraživanja (konstrukcija upitnika, uzorkovanje), prikupljanju i analizi kvantitativnih i kvalitativnih podataka, kao i pripremi analitičkih izveštaja.

Rukovodilac je projekta “Enhancing Human Rights Protection for Detained and Sentenced Persons in Serbia” (European Council), a trenutno učestvuje i u sprovođenju projekata “Measuring impact in youth work - mission (im)possible!” (European Commission) i “European Social Survey in Serbia” (Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије).


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • International Sociological Association
  • European Social Survey Serbia
  • European Alliance for Social Sciences and Humanities

Nazad na stranu Uprava