Sanja Stojković-Zlatanović


Viša naučna saradnica


e-mail: 
szlatanovic@idn.org.rs
sanjazlatanovic1@gmail.com


2016 – одбрањена докторска дисертација на Правном факултету Универзитета у Београду (назив дисертације „Правни статус и заштита лица оболелих од ретких болести – радноправни, медицинскоправни и аспект социјалне заштите“, радноправна научна област)

2012 – odbranjen preddoktorski rad na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (naziv rada „Međunarodni okvirni kolektivni ugovori o radu“, radnopravna naučna oblast)

mart 2010 – dipl. pravnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (pravosudni smer)


Interesovanja:

 • Radno pravo
 • Socijalno pravo
 • Zdravstveno (Medicinsko) pravo
 • Antidiskriminatorsko pravo
 • Ekološko pravo i zaštita zdravlja i bezbednosti na radu

Biografija:

Osnovne studije završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (opšta prosečna ocena 9,45), nakon kojih upisuje doktorske studije, gde 2012. sa odlikom brani preddoktorski rad, a 2016. stiče naučni naziv doktora pravnih nauka, javnopravna naučna oblast, podmodul Radno i socijalno pravo (metori - prof. dr Branko Lubarda i prof. dr Marija Draškić). Do sada je objavila oko 40 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima radova, kao i jednu monografiju. Učestvovala je kao član tima u projektima resornog Ministarstva, zatim u projektima koje finansira Evropska unija, te je i kao član tima ali i rukovodilac bila angažovana u sprovođenju projekta javnih politika finansiranih od strane razvojnih međunarodnih organizacija i nevladinog sektora. U radu se služi engleskim, španskim i nemačkim jezikom.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije (SUPRAM)
 • Udruženje pravnika u privredi Srbije

Izabrane publikacije:

 • Стојковић Златановић, Сања (2019) Генетички и други здравствени основи дискриминације на раду. Едиција Монографије. Институт друштвених наука, Београд.
 • Stojković-Zlatanović, Sanja (2018) “Radnopravne posledice surogat materinstva”. Teme: časopis za društvenu teoriju i praksu, 42 (1). str. 225-243.
 • Stojković-Zlatanović, Sanja, Stojković, Milan & Mitković, Mihailo (2018) (Stanje i perspektive razvoja politike upravljanja vodama u uslovima klimatskih promena – studija slučaja Velike Morave) “Current state and perspective of water management policy in terms of climate change: Case study of the Velika Morava River”. International Journal of Climate Change Strategies and Management, 10 (5). pp. 796-811. doi 10.1108/IJCCSM-07-2017-0151
 • Stojković-Zlatanović, Sanja, Sjeničić, Marta & Sovilj, Ranko (2020) (Pravo na rad lica obolelih od retkih bolesti – uklanjanje barijera) ““Labour rights of the rare diseases population ‒ breaking the glass ceiling”. Stanovništvo, 58 (2). pp. 43-56. ISSN 0038-982X eISSN 2217-3986
 • Stojković-Zlatanović, Sanja & Sjeničić, Marta (2019) (Uzbunjivači i koncept dostojanstvenog rada) “Whistle-Blowers as Facilitators of Decent Work”.. In: Towards a better future: democracy, EU integration and criminal justice: conference proceedings. Volume II. "St. Kliment Ohridski" University, Faculty of law - Kicevo, Bitola, pp. 105-113. ISBN 978-608-4670-05-6 (V. 2)
 • Стојковић-Златановић, Сања (2019) “(Радне) кооперативе као део политике одрживог економског развоја и концепта достојанства на раду”. Право и привреда, 57 (7-9). стр. 691-704. ISSN 0354-3501 eISSN 2683-5592

Nazad na stranu Uprava