Predrag Jovanović


Naučni savetnik

Upravnik Centra za ekonomska istraživanja


e-mail: 
pjovanovic@idn.org.rs
avepedja@gmail.com


1992. Doktor ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu - naziv doktorskog rada: Nova shvatanja o ulozi države u privrednom razvoju u razvijenim zemljama i Jugoslaviji

1989. Magistar ekonomskih nauka, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu - naziv magistarskog rada: Značaj svetskih iskustava u strukturnom prilagodjavanju za Jugoslaviju

1986. Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu


Interesovanja:

 • upravljanje u javnom sektoru
 • javne nabavke
 • upravljanje ljudskim resursima
 • finansijska tržišta i berze (hartije od vrednosti i njihovo trgovanje)
 • unapređenje konkurentnosti preduzeća i privrede

Radno iskustvo:

 • Jul 2018 – danas - Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd
 • Avgust 2002 – jun 2018. godine - direktor Uprave za javne nabavke Republike Srbije
 • Mart 2000 - avgust 2002. godine - Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd
 • April 1988 - mart 2000. godine – Ekonomski institut, Beograd

Biografija:

Do sada je samostalno ili u saradnji sa drugim autorima, u renomiranim međunarodnim i nacionalnim časopisima i na konferencijama, objavio i predstavio više od 80 naučnih radova iz oblasti javnih nabavki, hartija od vrednosti, konkurentnosti i antikorupcije. Učestvovao je na više desetina naučnih i stručnih projekata iz oblasti naučno-istraživačkog interesovanja.

Osnivač je i prvi predsednik nevladine organizacije specijalizovane za borbu protiv korupcije “Transparentnost Srbija”. Od oktobra 2001 do avgusta 2002. godine zamenik predsednika Saveta za borbu protiv korupcije Vlade Republike Srbije. Dobitnik je priznanja “Ličnost godine” Organizacije za međunarodnu bezbednost i saradnju (OEBS) za ostvarene rezultate u jačanju transparentnosti u javnom sektoru i “Everyday Hero” SAD-a za uspostavljanje mehanizama za jačanje odgovornosti i kontrole u javnim nabavkama.


Izabrane publikacije:

 • M. Čudanov, O. Jaško i P. Jovanović: “Influence of the Public Procurement Procedure Type on the Duration of Public Procurement”, Lex localis – Journal of Local Self-Government, Volume 16, Issue 2, April 2018.
 • O. Jaško, P. Jovanović i M. Čudanov: Cost Efficiency of Public Procurement at Local Level: Chances for Improvement of Local-Self-government and Public Enterprises in Serbia, Lex localis, 2015.
 • Žarkić Joksimović N, Benković S, Jovanović P: The Impact of Public Procurement on the Implementation of Public-Private Partnerships, in: Maja Levi Jaksic, Sladana Barjaktarovic Rakocevic & Milan Martic (eds), Innovative Management and Firm Performance An Interdisciplinary Approach, Palgrave Macmillan, London, UK, 2014.
 • Predrag Jovanović, Nevenka Žarkić Joksimović, Miloš Milosavljević: „The Еfficiency of Public Procurement Centralization: Empirical Evidence from Serbian Local Self-Governments“, Lex Localis, ISSN 1581-5374. – Vol. 11, No. 4, October 2013.

Nazad na stranu Uprava