Neven Cvetićanin


Viši naučni saradnik


e-mail: 
ncveticanin@idn.org.rs
nevencveticanin@gmail.com


2009/2010. postdoktorske studije u Velikoj Britaniji, na univerzitetu u Stirlingu, sa dodatnim aktivnostima na univerzitetima u Oksfordu i Edinburgu 

2007. odbranio doktorsku tezu na katedri za političku sociologiju Fakulteta političkih nauka u Beogradu

2003. magistrirao na katedri za istoriju filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu 

1999. дипломирао на групи за филозофију Филозофског факутета у Београд


Bibliografija


Interesovanja:

  • Međunarodni odnosi
  • Geopolitika
  • Filozofija/sociologija politike
  • Filozofija/sociologija istorije

Biografija:

Dr Neven Cvetićanin je diplomirao 1999. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na grupi za filozofiju, kao student generacije sa prosečnom ocenom 9,69. Prve naučne radove objavljuje u prestižnim domaćim naučnim časopisima još za vreme studiranja. Specijalističke kurseve „Evropskih studija“ i „Studija kulture i roda“ završio je 2001. i 2002. godine na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži u Beogradu (AAOM). Magistrirao je 2003. godine na katedri za Istoriju filozofije i Političku filozofiju Filozofskog Fakulteta u Beogradu sa temom iz savremene političke filozofije sa naslovom „Praktična filozofija Karla Šmita“ (na inicijativu članova komisije magistarska teza je odlikovana ocenom summa cum laude). Doktorsku disertaciju pod naslovom „Građansko i antigrađansko shvatanje politike – odnos desnice, centra i levice u političkom polju Evrope“ odbranio je 2007. g. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na katedri za Političku sociologiju. Postdoktorske studije iz oblasti istorije i politike završio je u sezoni 2009/2010. u Velikoj Britaniji na Univerzitetu u Stirlingu sa dodatnim aktivnostima na Univerzitetima u Edinburgu i Oksfordu, sa završnom tezom pod naslovom „Dialectic of political mechanics“. Usavršavao sa i na univerzitetu Čangša u Narodnoj Republici Kini. 

Dr Neven Cvetićanin je stalno zaposlen u Institutu društvenih nauka u Beogradu kao viši naučni saradnik. Od 2012-2014. godine je bio narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i član skupštinskih Odbora za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i skupštinskog Odbora za spoljnje poslove.

Dr Neven Cvetićanin je samostalni autor pet naučnih monografija; Evropska desnica između mača i zakona, Epoha s one strane levice i desnice, Politička mehanika i veština državništva, Državništvo modernog doba i Slepe ulice istorije; elita, (dis)kontinuitet i legitimitet, kao i zbirke eseja Rekvijem revoluciji, eseji 2000-2010, i preko 80 stručnih i naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim naučnim časopisima i zbornicima. Učestvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima, letnjim školama, konferencijama i okruglim stolovima, u organizaciji različitih akademskih i političkih institucija iz Srbije i sveta. Povremeni je kolumnista različitih dnevnih i nedeljnih novina, kao i stručni komentator-analitičar aktuelnih društvenih događaja za više pisanih i elektronskih medija.

Tečno govori, čita i piše na engleskom jeziku. Služi se nemačkim jezikom.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Forum za strateške studije (FORST)

Izabrane publikacije:

  • Evropska desnica između mača i zakona, Filip Višnjić, Beograd, 2004.
  • Epoha s one strane levice i desnice, Službeni Glasnik, Institut društvenih nauka, Beograd, 2008.
  • Državništvo modernog doba, Arhipelag , Institut društvenih nauka, Beograd, 2016.
  • Državništvo modernog doba, Arhipelag , Institut društvenih nauka, Beograd, 2016.
  • Slepe ulice istorije; Elita, diskontinuitet i legitimitet, Arhipelag , Institut društvenih nauka, Beograd, 2018.

Nazad na stranu Uprava