Najava događaja

 


27. septembar 2023. godine
Institut društvenih nauka
11.00-12.30

Filozofija i psihijatrija: predavanje Marine Budić, Institut društvenih nauka
Moralna odgovornost osoba sa mentalnim poremećajima


28. septembar 2023. godine
Institut društvenih nauka
12.00-13.30

Regionalna čajanka: predavanje Irene Ristić, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd
Levica i umetnost: Rat zaljubljenih


29. septembar 2023. godine
Institut društvenih nauka
12.00-13.30

Predavanje Janka Nešića, Institut društvenih nauka
Inkluzivni potencijal ambijentalnih pametnih okruženja za osobe sa autizmom


4. oktobar 2023. godine
Institut društvenih nauka
11.00-12.30

Filozofija i psihijatrija: predavanje Lusien Spenser (Lucienne Spencer), Institute of Mental Health, University of Birmingham
The Epistemic Harms of Empathy in Phenomenological Psychopathology


12. oktobar 2023. godine
Institut društvenih nauka
12.00-13.30

Regionalna čajanka: predavanje Dejana Jovića, Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Josip Broz Tito i vladajuća levica u Jugoslaviji (1945-1991): Nasleđe, uspesi, neuspesi


17. oktobar 2023. godine
Institut društvenih nauka

Filozofija i psihijatrija: predavanje Petra Nurkića, Institut za filozofiju
Zašto ne treba da se saberem – ADHD i ostali neobični saveznici u borbi protiv depresije


25. oktobar 2023. godine
Institut društvenih nauka
11.00-12.30

Filozofija i psihijatrija: predavanje Džastina Garsona (Justin Garson), City University of New York
Beyond Psychiatry: Rethinking Madness outside Medicine


1. новембар 2023. године
Institut društvenih nauka
12.00-13.30

Regionalna čajanka: predavanje Irene Fiket, Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Univerzitet u Beogradu
Premišljanje deliberativnih modela demokratije iz perspektive levice: Teorijski i empirijski uvidi


2. novembar 2023. godine
Institut društvenih nauka
11.00-12.30

Filozofija i psihijatrija: predavanje Janka Nešića, Institut društvenih nauka
Autizam: disfunkcija ili adaptacija?


3. novembar 2023. godine
Institut društvenih nauka
10.00-17.00

Okrugli sto
“Srbija i reformisanje instituta odgovornosti 6”


13. november 2023
Institut društvenih nauka
11.00-12.30

Filozofija i psihijatrija: predavanje Vojina Rakića, Institut društvenih nauka
Neuroetika i psihijatrija: Da li je psihodelik psilocibin najdelotvorniji “moralni poboljšivač”


27. novembar 2023. godine
Institut društvenih nauka
11.00-12.30

Filozofija i psihijatrija: predavanje Sabrine Koninks (Sabrina Coninx), Vrije Universiteit Amsterdam
The Dynamics of Chronic Pains


30. novembar 2023. godine
Institut društvenih nauka
12.00-13.30

Regionalna čajanka: predavanje Gorana Bašića, AMSJIE/Institut društvenih nauka, Beograd
Levica i multikulturalizam


6-8. decembar 2023. godine
Institut društvenih nauka

Međunarodna naučna konferencija
Izazovi monitoringa u evropskom multikulturalnom okruženju


12. decembar 2023. godine
Institut društvenih nauka
11.00-12.30

Filozofija i psihijatrija: predavanje Sofie Boldsen (Sofie Boldsen), University of Copenhagen
Phenomenology and autism studies


14. decembar 2023. godine
Institut društvenih nauka
12.00-13.30

Regionalna čajanka: predavanje Alekse Đilasa, Beograd
Levica – moj protivnik, sagovornik i saveznik


20. decembar 2023. godine
Institut društvenih nauka
11.00-12.30

Filozofija i psihijatrija: predavanje Vanje Subotić, Institut za filozofiju
Primena obrade prirodnog jezika u psihijatrijskoj dijagnostici: preispitivanje etičke neutralnosti metodološkog oruđa