Marta Sjeničić


Naučna savetnica

Upravnica Centra za pravna istraživanjа


e-mail: 
msjenicic@idn.org.rs
marta.sjenicic@gmail.com


Bibliografija


Doktorirala 2010, Pravni fakultet u Beogradu

Magistrirala 2002, Pravni fakultet u Beogradu

Diplomirala 1992, Pravni fakultet u Beogradu


Interesovanja:

  • Medicinsko pravo 
  • Zdravstveno pravo
  • Pravo socijalne zaštite

Biografija:

Након завршеног Правног факултета у Београду, магистрирала је и докторирала у области медицинског права. Др Сјеничић је научни саветник у Центру за правна истраживања Института друштвених наука у Београду, који се већ три декаде бави истраживањима у области медицинског права. Председник је Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије-СУПРАМ и члан је Европског удружења за здравствено право. Радила је на више истраживачких пројеката, као и на пројектима Европске уније у области медицинског и здравственог права и права у области социјалне заштите. У току рада се бавила питањима која се дотичу: здравственог осигурања, здравственог информационог система, заштите приватности података у здравтву, пацијентових права, права на здравствену и социјалну заштиту посебно осетљивих друштвених група, осигурања квалитета у здравству и акредитације пружалаца здравствених услуга, прекограничне здравствене заштите, имплементације програма организованог скрининга, импликација персонализоване или П4 медицине, социјалне и здравствене заштите особа са интелектуалним и менталним потешкоћама и оснивања центара за ментално здравље у заједници, правних аспеката насиља над старијим особама. Учествовала је са радовима на више националних и међународних конференција из области здравственог права и права социјалне заштите. Била је гостујући предавач на мастер студијама из области менаџмента у здравству Медицинског факултета у Београду.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Predsednik Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije-SUPRAM
  • Član Bioetičkog odbora Srbije
  • Član Evorpskog udruženja za zdravstveno pravo

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAMAAARfmUwBrZ8POtguwIIe3w7qDXjbM0gkJiA&trk=hp-identity-name


Reprezentativne publikacije:


Nazad na stranu Uprava