Lilijana Cickaric


Naučna savetnica


e-mail: 
lcickaric@idn.org.rs
lilijana.cickaric@yahoo.com


Bibliografija


Obrazovanje:

2004. godine doktorirala sociologiju na Filosofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu


Interesovanja:

 • kvote i rodna politika u parlamentu
 • politička participacija i reprezentacija žena
 • strategije ženskog liderstva
 • nasilje prema ženama u politici
 • desni pokreti i antirodna politika

Biografija:

Lilijana Čičkarić je naučna savetnica u Institutu društvenih nauka. Od 2017-2022 je bila upravnica Centra za sociološka i antropološka istraživanja. Bavi se interdisciplinarnim proučavanjem roda i politike i povremeno predaje na kursevima iz ove oblasti na Beogradskom i Novosadskom univerzitetu. Као gostujuća istraživačica boravila je na Univerzitetu u Oslu, u Institutu za napredne studije Univerziteta u Amsterdamu, na Univerzitetu u Belfastu, Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka i na Univerzitetu u Londonu. Kao Fulbrajtova stipendistkinja boravila je u svojstvu istraživačice i predavačice na univerzitetima Masačusets i Harvard. Jedna je od ekspertkinja Foruma Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost. Predsednica je Sekcije za feministička istraživanja i studije maskuliniteta pri Srpskom sociološkom društvu i dobitnica nagrade Anđelka Milić za najbolju naučnu studiju 2016. godinu. Trenutno je angažovana na uspostavljanju i strateškom pozicioniraju istraživačke mreže za proučavanje roda i politike u jugoistočnoj Evropi (GenPolSEE).


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • European Consortium for Political Research (ECPR) - Gender and Politics
 • European Sociological Association (ESA)
 • The European Association for Gender Research, Education and Documentation (AtGender)
 • Udruženje Fulbrajtovih stipendista Srbije
 • Sociološko naučno društvo Srbije (SNDS)
 • Srpsko sociološko društvo (SSD) – SEFEM

Najvažnije publikacije:

 • 2022. Legislative Quotas and Political Representation in Serbia. In Sabine Lang, Petra Meier and Birgit Sauer (eds.) Party Politics and the Implementation of Gender Quotas: Resisting Institutions. Palgrave. MacMillan. ISBN 9783031089305. https://link.springer.com/book/9783031089305
 • 2019. Violence Against Women in Politics. In Contemporary Issues and Perspectives on Gender Research. Čičkarić Lilijana and Mršević Zorica (eds.) Institute of Social Sciences. Belgrade. 100-117. ISBN 9788670932265 
 • 2015. Reconsidering Gender and Women in Politics. South-East European Journal of Political Science. 3 (1) 95-100.
 • 2006. Nationalism, Ethnic Conflicts and Women’s Resistance in Serbia. In Women’s Movements, Networks and Debates in post-communist Countries in the 19th and 20th Centuries. Saurer Edith, Lanzinger Margareth, Frysak Elisabeth (eds.) L`Homme Schriften 13, Reihe zur feministischen geschichtswissenschaft, Boehlau Verlag, Koeln, Weimar, Wien, 223-234. ISBN:978-3412322052

Nazad na stranu Uprava