Konkursi

 

KONKURS JE ISTEKAO

Datum objave: 15.11.2022.
Datum isteka roka za prijavljivanje: 30.11.2022.

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA na osnovu člana 62. Zakona o nauci i istraživanjima („Službeni glasnik RS“ broj 49/19), člana 16. Statuta Instituta društvenih nauka i Odluke Upravnog odbora Instituta društvenih nauka donete na sednici održanoj 4. novembra 2022. godine oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANjE RADNOG MESTA

I Ustanova u kojoj se popunjava radno mesto:

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA, 11000 Beograd, Kraljice Natalije 45

II Radno mesto koje se popunjava:
Radno mesto: direktor Instituta društvenih nauka

Broj izvršilaca: 1


KONKURS JE ISTEKAO

Datum objave: 07.03.2022.
Datum isteka roka za prijavljivanje: 15.03.2022.

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA na osnovu Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 i 95/2018) oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANjE RADNOG MESTA

I Ustanova u kojoj se popunjava radno mesto:

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA, 11000 Beograd, Kraljice Natalije 45

II Radno mesto koje se popunjava:
Radno mesto: administrativni službenik

Broj izvršilaca: 1


KONKURS JE ISTEKAO

Datum objave: 24.03.2021.
Datum isteka roka za prijavljivanje: 09.04.2021.

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA na osnovu Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 i 95/2018) oglašava:

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANjE RADNOG MESTA

I Ustanova u kojoj se popunjava radno mesto:

INSTITUT DRUŠTVENIH NAUKA, 11000 Beograd, Kraljice Natalije 45

II Radno mesto koje se popunjava:
Radno mesto: finansijski službenik

Broj izvršilaca: 1