Jelena Đurić


Naučna saradnica


e-mail: 
jdjuric@idn.org.rs
jelena.el@gmail.com


Obrazovanje:

Doktorirala filozofsku antropologiju 2010., godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Globalni iprocesi i preobražaj identiteta: antropološki aspekti“ (mentor: prof dr Milan Vukomanović).

Magistrirala filozofsku antropologiju 2006., godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Promene i vrednosti i društvene promene (s osvrtom na raspad jugoslovenskog društva)“ (mentor: prof dr Zagorka Golubović)

Diplomirala filozofiju 1989., godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Neki filozofski problemi savremene nauke“ (mentor: prof. dr Staniša Novaković).


Bibliografija


Oblasti naučnog interesovanja:

  • Filozofska i sociokulturna antropologija, aksiologija (prvenstveno u kontekstu globalnih promena i preobražaja identiteta)
  • Epistemologija, filozofija nauke (posebno epistemološke uloge paradigmatskih pogleda na svet)

Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Srpsko filozofsko društvo

Najvažnije publikacije:

  • (2021) “O monumentima ispred parlamenta” / “About Monuments Infront of Parliament” (ur./eds) N. Daković, K. Radulović, Lj. Rogač Mijatović, Transmedijalno pripovedanje i digitalno mapiranje: istorija, sećanje, identitet / Transmedia Storytelling and Digital Mapping: History, Memory Identity, Beograd, Fakultet dramskih umetnosti, str. 169 – 185
  • (2021) “The modern age and a sense of presence”  Тхеориа, Београд, 2021 64(2):69-78
  • (2020) “Ljudska priroda i kontekst napretka”, Filozofska istraživanja 158, Vol. 40 No 2, 2020: 215-231
  • (2016) “Kolektivni identitet u Srbiji danas”, Srpska politička misao, 2016 (3): 31-50) UDK br.članka 141.319.8+316.75(497.11).
  • (2012) Globalni procesi i preobražaj identiteta, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Albatros plus.

Nazad na stranu Uprava