Ivana Arsić


Naučna saradnica


e-mail: 
iarsic@idn.org.rs


Doktor kulturologije, Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Filosofia i Lletres, 2017. 

Master klasični filolog, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 2013. 

Diplomirani klasični filolog, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet. 2012.


Interesovanja:

  • Koegzistencija u multikulturalizmu i multikonfesionalizmu
  • Akulturacija
  • Religijska birokratija i institucije

Biografija:

Ivana Arsić je osnovne (2012) i master studije (2013) završila na Odeljenju za klasične nauke na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Doktorsku diserticiju je odbranila 2017. sa najvišom ocenom na departmanu Ciències de`l Antiguitat i de`l Edat Mitjana (Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona) tako stekavši zvanje doktora kulturologije. Od oktobra 2018. zaposlena je kao istraživač pripravnik na Institutu društvenih nauka u Beogradu. 

Rad Ivane Arsić se bazira na pojavama, procesima i idejama koje su uticale na formiranje određenih kulturnih i religijskih modela u prožimanjima kultura Španije. Sa stanovišta sadržine, obuhvata teme poput: religiozni mentalitet, religiozni birokratski aparat i institucije, akulturaciju i dekulturaciju, pojam koegzistencije u multikulturalizmu i multikonfesionalizmu, kao i sociokulturne pojave na teritoriji današnje Španije. Sa stanovništa metoda, Arsićeva se bavi filološkom kritikom prvorazrednih istorijskih izvora na latinskom i romanskim jezicima, poput španskog, katalonskog i italijanskog jezika, kao i njihovom istorijskom kritikom. Učestvovala je na međunarodnim i nacionalnim naučnim konferencijama i skupovima gde je prezentovala svoj rad koji je istovremeno i objavljivala kako u naučnim časopisima u Srbiji, tako i u inostranstvu.


Izabrane publikacije:

  • Arsić I., 2018: “Episcopal Legacy in Inquisitorial Processes in the Work of Pere Miquel Carbonell i Soler: 1488-1505 Barcelona”, Богословље, 2018, vol. 2. ISSN (штампано издање): 0006-5714; ISSN (интернет издање): 2650-4945, pp. 186-202. 
  • Arsić I., 2016: “The 14th Century Inquisitional Administrative Documents in Pere Miquel Carbonell`s Manuscript”, Medievalia, Universitat Autònoma de Barcelona: Institut d’Estudis Medievals, Vol. 19, 2, ISSN: 2014-8410, pp. 255-261.

Nazad na stranu Uprava