Dijana Vukomanović


Naučna saradnica


e-mail: 
dijana.vukomanovic@gmail.com
dvukomanovic@idn.org.rs


Obrazovanje:

Doktor političkih nauka – Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 2009

Master političkih nauka – Centralno-evropski univerzitet, Budimpešta, 1995

Diplomirani politikolog – Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, 1989


Области научног интересовања:

 • Političke partije
 • Demokratska tranzicija
 • Etnički odnosi, nacionalizam
 • Parlamentarizam
 • Žene i politika (rodno inkluzivne politike)

Biografija:

Dijana Vukomanović se bavi istraživanjima, radeći gotovo dve decenije, u Institutu društvenih nauka i Institutu za političke studije, i kontinuirano nadograđuje obrazovanje i profesionalnu karijeru kao politikolog – istraživač, aktivistkinja civilnih – NVO organizacija i političarka.

Bila je aktivna u organizacijama civilnog društva – saradnica Foruma za etničke odnose (Beograd), kao i međunarodne humanitarne organizacije Oxfam GB (kancelarije u Beogradu). Bila je osnivač i direktorka Centra za demokratsku kulturu (beogradski NVO), i organizovala raznе projektе koji su bili usmereni na razvoj demokratije i građanske participacije, u saradnji sa međunarodnim organizacijama (Freedom House, World Bank Institute, itd.).

Kao političarka i bivša poslanica Narodne skupštine Republike Srbije, u poslednjih deset godina, Dijana Vukomanović je aktivno učestvovala u procesu kreiranja i menjanja zakona u cilju implementacije evropskih standarda razvijene demokratije. Bila je predsednica Stalne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u Parlamentarnoj skupštini OEBS-a, i članica raznih skupštinskih odbora: Odbora za evropske integracije, Odbora za spoljnu politiku, Odbora za obrazovanje, itd.

Vukomanović je bila aktivna članica Ženske parlamentarne mreže, i učestvovala je u mirotvornim projektima i dijalozima prominentnih žena iz država Zapadnog Balkana.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

 • Članica istraživačkog tima Foruma za etničke odnose (Beograd), 1994-1998
 • Članica Predsedništva Jugoslovenskog udruženja za političke nauke (Beograd), 1998-2000
 • Članica beogradskog tima Oxfam Great Britain (humanitarna organizacija), 1999-2000
 • Osnivač i direktorka Centra za demokratsku kulturu (Beograd, NVO), 2000-2003
 • Članica Ženske parlamentarne mreže (Narodna skupština Republike Srbije), 2013-2020

Najvažnije publikacije:

 • Ideologija političkih partija u Srbiji i Crnoj Gori krajem XX veka, Institut za političke studije, Beograd, 2011, str. 447
 • Obnova partijskog pluralizma u Srbiji krajem XX veka, Institut za političke studije, Beograd, 2010, str. 203
 • Кao politikolog – istraživač, Dijana Vukomanović je do sada objavila oko 30 analitičkih članaka i studija u domaćim i međunarodnim publikacijama, analizirajući teme etničkih odnosa, nacionalizma, političke kulture, demokratske tranzicije u Centralno-istočnoj Evropi, političkih partija, izbora i građanske participacije.

Nazad na stranu Istraživači